ŠTA JE MEDIJACIJA?

Medijacija, odnosno posredovanje u rešavanju spora, je postupak u kojem strane nastoje da dobrovolјno reše sporni odnos uz pomoć jednog ili više medijatora, odnosno posrednika, putem pregovaranja. Medijacija se primenjuje u svim onim spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka.

Medijacija je najviše pogodna u imovinskopravnim sporovima, porodičnim, privrednim i upravnim sporovima, u sporovima u oblasti zaštite životne sredine, potrošačkim sporovima i prekograničnim (međunarodnim) sporovima, radnim sporovima i sporovima male vrednosti.

Medijator, odnosno posrednik, je fizičko lice koje na nezavisan i nepristrasan način posreduje između strana u sukobu, koga stranke biraju sporazumno. 

Ukoliko se stranke u toku već pokrenutog  sudskog postupka odluče za medijaciju, dolazi do zastoja sudskog postupka, koji ne može trajati duže od 60 dana.

Oglasna tabla udruženja PURS

PREDNOSTI MEDIJACIJE

Efikasnost

Medijacija
Sudski postupak
Arbitraža

Brzina

Medijacija
Sudski postupak
Arbitraža

Ekonomičnost

Medijacija
Sudski postupak
Arbitraža

RAZLIKE Medijacija Sudski postupak
Odustanak bez pravnih posledica
Formalnost
Uticaj na tok postupka
Tajnost postupka
Mogućnost upotrebe iznetih dokaza u drugim postupcima
Obe strane zadovoljne
Troškove postupka strane uvek dele jednako
Mogućnost plaćanja na rate*
*samo preko medijator.com

KO JE MEDIJATOR?

Medijator, odnosno posrednik, je ovlašćeno lice za vođenje postupka medijacije. Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese korz nezadovoljenih potreba koje su izazvale sukob, i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane. Medijator je nezavisan i nepristrasan. Ukoliko stranke u bilo kom trenutku posumnjaju u njegovu nepristrasnost mogu da ga izuzmu iz postupka ili da prekinu medijaciju. Ipak, ukoliko medijator smatra da postupak medijacije ne ide željenim tokom i da je necelishodan, isti može prekinuti. Medijator započinje postupak izlažući svoju „Uvodnu reč“. U uvodnoj reči, on se predstavlja strankama, predstavlja postupak medijacije, daje strankama da potpišu Sporazum o pristupanju medijaciji i potom daje njima reč da se predstave. Nakon „Uvodne reči“, stranke izlažu svoje viđenje spora po redosledu kako su se dogovorile. Medijator mora da ih sluša i uvažava sa punom pažnjom i ima pravo da u tu svrhu vodi beleške. Beleške su tajne. Nakon završetka medijacije u dogovoru sa strankama može ih i uništiti. Takođe, i stranke imaju pravo da vode beleške i za njih važi isto pravilo.Izbor medijatora vrše stranke sporazumno. Vašeg medijatora možete izabrati na stranici „MEDIJATORI„.

Ko može da bude medijator?

Posrednik, odnosno medijator, može biti samo fizičko lice. Za uslove koje trebaju da se ispune pročitajte vaše nacionalne zakone koje možete pronaći na stranici „MEDIJACIJA„. U Republici Srbiji lice mora da je: 1. poslovno sposobno ; 2. da je državljanin zemlje u kojoj želi da vrši usluge medijacije; 3. da je završilo osnovnu obuku za posrednika; 4. da ima visoku stručnu spremu; 5. da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja; 6. da ima dozvolu za posredovanje; 7. da je upisano u Registar posrednika. U određenim oblastima zakonom mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje posredovanja. Takođe, u međunarodnom posredovanju i posredovanju u prekograničnim sporovima posrednik može biti i strani državljanin pod uslovom da je ovlašćen da se bavi posredovanjem u drugoj državi, i pod uslovom uzajamnosti.

UKRATKO O MEDIJATOR.COM

Medijator.com je servis koji daje osnovne informacije  o medijaciji, olakšava u dostupnost i izbor medijatora građanima i pravnim licima koji se odluče za postupak posredovanja u rešavanju spornih odnosa; posreduje između vas, suprostavlјene strane i medijatora u organizovanju medijacije. Izbor medijatora vršite klikom na stranicu „medijatori“ ili klikom na pokretne profile medijatora, da bi ste dobili osnovne informacije o svakom. Medijator/ Udruženje će da prikupi osnovne informacije o vašem spornom odnosu,i za vas će da kontaktira drugu stranu radi dogovora. Od druge strane medijator će takođe uzeti osnovne informacije o spornom odnosu i predložiti vaš izbor medijatora. Ukoliko se strane ne mogu sporazumeti oko izbora medijatora, medijator.com može izabrati medijatora za vas, ali stranke  svakako moraju da daju potvrdu o izboru. Tu uslugu stranke mogu da dobiju popunjavanje kontakt forme „BESPLATNE KONSULTACIJE“, i za stranke je ta usluga besplatna.

Online medijacija

Servis medijator.com prvi na Balkanu pruža mogućnost organizovanja medijacije na daljinu. Odabirom tehnički opremljenog medijatora stranke mogu iz svoje države ili iz svog grada, ako je reč o istoj državi, bez neposredne blizine sa drugom stranom i medijatorom, da rešavaju svoj sporni odnos. Online medijacija je jako pogodna jer pomaže u smanjenju troškova i utrošenog vremena. Da bi stranke mogle da učestvuju u online medijaciji potrebno je da kontaktiraju medijator.com. Za više informacija o online medijaciji, kontaktirajte nas na info @medijator.com ili putem chat box-a u donjem desnom uglu sajta.

Radujemo se našoj saradnji!

Najnovije objave iz medijacije

Poslednji komentari

POSTUPAK MEDIJACIJE

Postupak medijacije se pokreće zaklјučenjem sporazuma o pristupanju posredovanju. To je sporazum kojima stranke regulišu svoj odnos sa medijatorom. Sporazum možete preuzeti ovde.

Preuzmi

Sam postupak teče u prijatnom ambijentu daleko od sudnice. Medijator izlaže uvodnu reč, predstavlјa se, daje strankama da se predstave, i potom stranke izlažu svoj sporni odnos po redosledu koji dogovore.

Ukoliko se strane sporazumeju oko spornog odnosa ili dela spornog odnosa, one sa medijatorom potpisuju Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja. Ukoliko postupak medijacije ne rezultira dogovorom, odnosno bude neuspešan, stranke ne trpe nikakve pravne posledice i mogu svoj sporni odnos rešiti pred sudom ili arbitražom.

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja ima snagu vansudskog poravnanja, ali na zahtev stranaka može imati i snagu izvršne isprave.

IZJAVE

ZAŠTO MEDIJATOR.COM?

Dostupnost informacija

Uvođenjem chat box-a u desnom donjem uglu sajta, Medijator.com je omogućio korisnicima direktnu vezu sa sajtom od 09:00 do 16:00 radnim danima, gde mogu da dobiju informacije koje su im neophodne za razumevanje postupka medijacije.

Profesionalnost

Korisnicima je na usluzi profesionalan i ažuran kontakt centar.

Jednostavan i moderan dizajn

Jednostavnost i funkcionalnost dizajna i aplikacija korisnicima daje laku dostupnost medijacijskih usluga.

PRIJATELJI SAJTA

MEDIJATORI

PRONAĐITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Događaji

Udruženje Posrednici u rešavanju sporova organizuje domaće i međunarodne konferencije, seminare i webinare iz oblasti medijacije u skladu sa svojim statutarnim ciljevima. Naši predavači su istaknuti regionalni i svetski stručnjaci iz oblasti medijacije. Ukoliko želite da obogatite svoje poznavanje medijacije proverite da li ima nešto zakazano. Pridružite nam se!