Aleksandar Mojašević

Poslednji komentari

Aleksandar Mojašević

Aleksandar Mojašević

Aleksandar Mojašević, doktor pravno-ekonomskih nauka, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a magistrirao i doktorirao sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen je na Pravnom fakultetu u Nišu u zvanju vanrednog profesora. Aleksandar Mojašević je objavio oko 40 naučnih radova, koautorske udžbenike, praktikum, prikaze knjiga. Autor je monografije „Ekonomska analiza medijacije: teorijsko-empirijska studija”. Izlagao je radove na brojnim domaćim i stranim naučnim skupovima. Pohađao je letnje škole u zemlji i inostranstvu (Češka Republika), seminare, obuke, realizovao studijske boravke (Italija), učestvovao na naučnim i stručnim konferencijama (Austrija, Italija, Hrvatska), organizovao treninge za studente, predavao po pozivu. Sudija je Suda časti pri Privrednoj komori Srbije.
Uže ekspertske oblasti i interesovanja:
Ekonomska analiza prava, ekonomska analiza naknade štete, ekonomska analiza rešavanja sporova i konflikata, ekonomska analiza bezbednosti, berzansko pravo i poslovanje, finansijske institucije i tržišta, pravo konkurencije, ekonomija evropskih integracija, ekonomija javnog sektora.

Aleksandar Mojašević je akreditovani medijator Ministarstva pravde Republike Srbije, sa bogatim iskustvom u rešavanju sporova i konflikata mirnim putem.
Završio je: Osnovnu obuku za medijatora, Specijalizovanu obuku za medijatora u oblasti privrednih sporova, Specijalizovanu obuku za medijatora u oblasti porodičnih sporova, Specijalizovanu obuku za medijatora u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga), Specijalizovanu obuku za medijatora naprednih veština posredovanja – upravljanje predmetima u medijaciji.

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 5.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 5.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 5.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM –5.00 PM
Petak: 9.00 AM – 5.00 PM
Subota: 10.00 AM – 2.00 PM
Nedelja: ne radi

Povezani članovi