Predavači:

Blažo Nedić, Mladen Vukmir i Srđan Šimac

U organizaciji Beogradske konferencije pravnika i udruženja Posrednici u rešavanju sporova, dana 06.10.2020. godine, preko aplikacije ZOOM, održan je webinar na temu „Medijacija kao nova prilika za pravnu profesiju“. Webinar su svojim znanjem i iskustvom oplemenili sudija Višeg trgovačkog suda Republike Hrvatske dr Srđan Šimac ispred Hrvatske udruge za mirenje, advokat i medijator Blažo Nedić iz Beograda ispred Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, i advokat i medijator Mladen Vukmir iz Zagreba.

Advokat Blažo Nedić je istakao da je situacija sa virusom promenila mnogo toga, i da svet mora da se prilagodi na nove okolnosti, prvenstveno na onlajn komunikaciju. Naveo je i lični primer kako je u okviru odrđenog projekta za obuku trenera medijacije sa Jamajke i Kariba, morao istu da sprovede onlajn umesto da ode na već zakazanu redionicu, što je za njega tada bilo veoma naporno. To je nova realnost koja mora da se prihvati. To važi za sve oblasti društvenog života pa i za pravosuđe. Zbog svih zastoja društvenog života neminovno će doći i do povećanja sporova. To će posebno zagušiti pravosuđe sve imajući u vidu i da je pre pandemije postojao taj problem, svuda u regionu, ne samo u Srbiji.

U nedavnom istraživanju, koje mi još nismo završili, koje sprovodimo u okviru jednog projekta Evropske unije u 26 sudova u Srbiji, svih nivoa, mi smo došli do zaključka da je prosečno vreme između dva ročišta u Srbiji oko 115 dana! – naglasio je advokat Blažo Nedić

Naveden je i primer kako je poziv za medijaciju koja treba da se sprovede, od jednog suda, kao predloženi medijator, Nedić dobio sa 6 meseci zakašnjenja.

Naši sudovi, ali i nigde u svetu, nisu pripremljeni za ovako nešto. Oni će se boriti, oni će pokušavati, ali sudovi su ustrojeni na tradicionalan način, u skladu sa strogim zakonskim, pre svega procesnim pravilima – naglasio je advokat Blažo Nedić

Tu je sada medijacija koja za razliku od sudskog postupka potpuno fleksibilna. Koja dozvoljava kreativnost i konsenzualnost.

Advokat Mladen Vukmir istakao je kako je još 1999. godine, ranije kao pripravnik, kasnije kao mladi advokat, uočio neučinkovitost „pozicijskog“ načina rešavanja sporova. Pozicijsko rešavanje za njega predstavlja sinonom za parnicu i arbitražu. Medijacija i arbitraža često se stavljaju u „isti koš“ kao alternativni načini rešavanja sporova. Ipak, medijacija je radikalno različita od arbitraže, dok su pre slični parnica i arbitraža jer postoji treće lice koje odlučuje o sporu primenom prava, što kod medijacije nije slučaj. Kod medijacije postoji „interesni“ način rešavanja sporova, te strane na osnovu uvažavanja svojih interesa i potreba dolaze do konačnog rešenja.

Ja sam kao mladi pravnik, pa gotovo kao i mladi odvjetnik, došao u situaciju da se osvjedočim kako mojim strankama pravni sustav ne pomaže na način na koji bi to zdravi razum ocjenio kao povoljan ili dovoljan. Da način „pozicijskog“ načina rešavanja sporova samo dovodi do jednog ukopavanja, u kojem stranke prestaju da komuniciraju međusobno, počinju komunicirati pravnici, i onda se umjesto o interesima i poslovnim potrebama stranaka počinje razgovarati o zastari, odnosno „Docnji“ kako je to srpski termin, o litispidenciji i drugim pravnim problemima koji nemaju veze sa strankama- naglasio je advokat Mladen Vukmir.

Advokat Vukmir je istakao kako je medijacija moguća i u diplomatiji te naveo tzv. „Papinsku medijaciju“ između Čilea i Argentine oko spora sa granicom koji je okončana uspešno, mirnim putem, a ne ratom.

Sudija Srđan Šimac je istakao da je pravnička profesija sjajna, i da je čast i privilegija da kao pravnik stvoriš svoj lični put i pečat u toj profesiji. Sudije i advokati su u jednom trenutku postali formalno pravnici, i naučeni su za samo jedan jedini pristup, strogi formalni, tradicionalni – misliti kao pravnik, i sve životne situacije prevoditi na pravni jezik.

I radeći taj posao na najbolji i najprofesionalniji način, doslovce smo stvorili određeni paradoks. Što smo god bolji u pravu to su ljudi nezadovoljniji sa nama. Jer, stavljanjem prava isključivo između ljudi koji imaju problem, stvarate među njima ogromnu barijeru, koja im oduzima svaku kompetentnost i sposobnost da reše svoj problem. I onda mi nudimo uslugu rješavanja tuđeg problema koji nije naš, na naš način, i da pri tome njih uopće ništa ne pitamo. Tako da nije čudo odakle ogromno nezadovoljstvo sa pravnom profesijom koja seže još od Rima. – naglasio je sudija Šimac.

O ostalim odgovorima vrsnih predavača na temu webinara možete čuti u videu koji je sastavni deo ovog članka, ili na Youtube nalogu sudije Srđana Šimca.