Opšti uslovi poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje. Reč je o opštim uslovima poslovanja medijator.com

1.Uvodne odredbe

Korišćenje vebsajta medijator.com (“Vebsajt”) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (“Korisnik”).
Svaki Korisnik Vebsajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta, udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ (PURS), Beograd, matični broj: 28208740 dobija neekskluzivno, neprenosivo pravo korišćenja Vebsajta.

2. Prava i obaveze

PURS posreduje pri vršenju usluga medijacije na teritoriji Republike Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to isključivo punoletnim Korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, po ovlašćenju licenciranih medijatora koji svoje usluge oglašavaju putem vebsajta udruženja PURS  (‘’Medijatori’’). Posredovanje pri vršenju usluga i oglašavanje se vrši postavljanjem biografije i kontakt podataka Medijatora, uz predhodnu dobijenu saglasnost Medijatora.

Objavljivanje informacija o uslugama na Vebsajtu ne predstavlja ponudu PURS-a za zaključenje ugovora o medijaciji već samo poziv Korisniku da učini ponudu Medijatoru. Ponudom Korisnika nastaje ugovorni odnos sa Medijatorom a Medijator.com, vlasnik Vebsajta, je inter alios acta u tom ugovornom odnosu.

Korisnik uslugu plaća u skladu sa dogovorom sa Medijatorom i oslobađa PURS od odgovornosti za eventualnu štetu prouzrokovanu Korisniku koja je nastala u odnosu Korisnika i Medijatora za koje PURS ne odgovara.

Korisnik klikom na učlanjenje na Vebsajt preko ikonica ponuđenih društvenih mreža, je saglasan da od Medijator.com prima komercijalne poruke u vezi usluga koje se oglašavaju putem Vebsajta, i informacija iz oblasti medijacije, uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti PURS pismenim putem, preko e-mail adrese info@medijator.com.

3. Ograničenje odgovornosti

PURS je isključivo posrednik između Medijatora i Korisnika, i ne snosi nikakvu odgovornost za rad medijatora, advokata, niti drugih lica koji učestvuju u postupku medijacije, osim medijatora koji su članovi udruženja.

Takođe, PURS ne odgovara za tačnost biografija, i drugih podataka koje su postavili medijatori na svojim profilima. Sve informacije vezane za njihovu stručnu obučenost dobijene su isključivo od strane samih medijatora ili preuzete sa drugih sajtova uz prethodnu saglasnost.

4. Intelektualna svojina

PURS je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.