Posrednici u rešavanju sporova

Udruženje „Posrednici u rešavanju sporova“ (PURS)


Posrednici u rešavanju sporova (PURS) je dobrovoljno, nevladino, nestranačko, nedobitno i strukovno udruženje građana osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti posredovanja u rešavanju sporova (medijacije). Osnovano 22.06.2016. u Beogradu od osnivača sajta medijator.com, sa ciljem primene posredovanja u rešavanju sporova, odnosno medijacije, i njenog razvoja u pravnom sistemu. Odlukom osnivača sajta, isti je dat na besplatno korišćenje Udruženju.

Razvoj

medijator.comPokrenut 31. januara 2015. godine od nekolicine polaznika prve generacije Pravne klinike za medijaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu, medijator.com je prvi servis na Balkanu koji okuplјa medijatore obučene za postupak medijacije iz regiona. Medijator.com je zamišljen kao online servis u kome građani imaju mogućnost da na lak i jednostavan način izaberu medijatora sa prostora Jugoistočne Evrope. Servis se orjentisao na 6 država regiona, Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Makedoniju i Crnu Goru. Od 2015. godine građani imaju mogućnost da zakažu online medijaciju, a od 2016. godine da podnesu zahtev za potrošačke sporove na prostoru Republike Srbije. Od 2018. godine osposobljen je jedinstveni Chat sistem komunikacije („Ćaskanje“) sa operaterima sajta, koji u periodu od 08:00 do 17:30 radnim danima odgovaraju korisnicima na raznorodna pitanja koja se tiču postupka medijacije. Takođe, od 2020. godine na sajtu medijator.com je moguće učestvovati u dobrovojnim prilozima za podršku medijaciji na prostoru Jugoistočne Evrope preko „Donatorske berze“ preko koje, uplatom preporučenog iznosa donacije donator u znak zahvalnosti dobija željeni poklon.

Statut udruženja PURS

Sedište: Republika Srbija, Beograd, adresa: poštanski pregradak (fah) br. 68, 11030 Beograd-Čukarica, Republika Srbija;

PURS

PURS

KONTAKT

Posebna zahvalnost Jovani Radulović i Stefanu Pešutu na poklonu  zaštitnog znaka sajta.