Posrednici u rešavanju sporova

Udruženje „Posrednici u rešavanju sporova“ (PURS)


Posrednici u rešavanju sporova (PURS) je dobrovoljno, nevladino, nestranačko, nedobitno i strukovno udruženje građana. Osnovano 22.06.2016. u Beogradu od osnivača sajta medijator.com, sa ciljem primene posredovanja u rešavanju sporova, odnosno medijacije, i njenog razvoja u pravnom sistemu. Odlukom osnivača sajta, isti je dat na besplatno korišćenje Udruženju.

Razvoj

medijator.comPokrenut 31. januara 2015. godine od nekolicine polaznika prve generacije Pravne klinike za medijaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu, medijator.com je prvi servis na Balkanu koji okuplјa medijatore obučene za postupak medijacije iz regiona. Medijator.com je zamišljen kao online servis u kome građani imaju mogućnost da na lak i jednostavan način izaberu medijatora sa prostora Jugoistočne Evrope. Servis se orjentisao na 6 država regiona, Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Makedoniju i Crnu Goru. Takođe, građani će imati mogućnost da online zakažu medijaciju i postave pitanja medijatorima iz oblasti medijacije. U radnoj fazi je i osposobljavanja sistema online organizovanja postupka medijacije.

Takođe, na sajtu će postojati mogućnost dobijanja besplatne pravne pomoći, čime će građani imati osnovna saznanja o svojim pravima pre pristupanja medijaciji ili nezavisno od medijacije. Važno je napomenuti, da je ta usluga odvojena od samog postupka medijacije, te samih medijatora, koji nemaju pravo davanja pravnik saveta strankama. Pravne savete će pružati pravnici-saradnici sajta kojima je to osnovna delatnost.

Statut udruženja PURS

Sedište (privremeno): Republika Srbija, Beograd, Jurija Gagarina 127; MB: 28208740

Gorazd Đurović

Gorazd Đurović

KONTAKT OSOBA

Posebna zahvalnost Jovani Radulović i Stefanu Pešutu na poklonu  zaštitnog znaka sajta.