Medijatori Makedonija

Gordana Atanasova

Gordana Atanasova

Ohrid/Skoplje (MK)
Zoran Vučev

Zoran Vučev

Skoplje (MK)
Elizabeta Spiroska

Elizabeta Spiroska

Skoplje (MK)
Ljupčo Sotiroski

Ljupčo Sotiroski

Skoplje (MK)
Roza Aleksova

Roza Aleksova

Kavadarci (MK)