e-konferencije

——————————————————–

14.03.2016.  1. e-konferencija o medijaciji (AUDIO) tema: Medijacija u regionu

Učesnici: м-р Гордана Атанасова (MK), dr Selimović Muharem (BiH), dr Zeno Sustac (RO), Stipe Šola (HR), Gorazd Đurović (SRB)

——————————————————–

02.02.2017.  2. e-konferencija o medijaciji (AUDIO) tema: Potpisan memorandum o razumevanju i saradnji

Učesnici: м-р Сандра Рилкова (MK), Зоран Петковиќ-Бакли (MK), Gorazd Đurović (SRB)

——————————————————–