KOMORA MEDIJATORA REPUBLIKE MAKEDONIJE, UDRUŽENJE PRAVDA I UDRUŽENJE PURS

POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMEVANJU I SARADNJI

 

U cilju saradnje u oblasti mirnog rešavanja sporova i zajedničke aktivnosti na promociji mirnog rešavanja sporova u Republici Makedoniji i Republici Srbiji, dana 23.01.2017. godine potpisan je “ Memorandum o razumevanju i saradnji“, između „Komora na medijatori na Republika Makedonija“, „Zdruzhenie za Chovekovi Prava Humanost i Reshavanje na Konflikti PRAVDA Skopje“, i udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ iz Beograda.

Strane potpisnice su naročito saglasne da će zajedničkim aktivnostima preduzimati mere u cilju razvijanja što kvalitetnije saradnje svih sjubjekata uključenih i sistem zaštite prava, a naročito resornih ministarstava, ostalih državnih institucija i nevladinih organizacija za mirno rešavanje sporova.

 

Medijator i potpredsednik udruženja PRAVDA iz Skoplja, mr Sandra Rilkova, za medijator.com o Memorandumu o razumevanju i saradnji od 23.01.2017. godine:

Predsednik Komore medijatora Republike Makedonije, Zoran Petkovik – Bakli,  za medijator.com o Memorandumu o razumevanju i saradnji od 23.01.2017. godine:

zoran petkovik - bakliМногу ни е чест и задоволство,што имаме можност да соработуваме со Здружението за посредување во медијација ПУРС од Р. Србија. Досега сме соработувале со многу домашни  и меѓународни странски организации, институции, судови, обвинителства, органи на локална самоуправа, но за прв пат соработуваме со организација како Вашата, односно организација која спроведува online медијација. Се надеваме дека во соработката со Вас ќе организираме повеќе семинари, трибини, а воедно ќе аплицираме на повеќе проекти за медијација, меѓу кои на проектите на Европската Унија за меѓународна соработка.
Се надеваме дека Вие наскоро ќе бидете наш гостин во Р. Македонија(Скопје,Охрид), а и ние ќе бидеме гости кај Вас во Београд или сл.
Многу срдечни поздрави од Комората на медијатори на Р. Македонија.

     Претседател на Комра на медијатори на РМ

                        Зоран Петковиќ Бакли