EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu

EU za Srbiju Podrška Vrhovnom kasacionom sudu EU za Srbiju –  Podrška Vrhovnom kasacionom sudu je kroz projekat opredelila 1,5 […]

Pročitaj više

Sporazum o saradnji

u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine

Ministarstvo pravde Republike Srbije, Privredni Apelacioni sud u Beogradu, Privredni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu i Zavod za intelektualnu svojinu potpisali su 28.05.2020. godine Sporazum o saradnji u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine.

U preambuli sporazuma ističe se da se prepoznaje zajednički interes međusobne saradnje zbog značaja međusobne saradnje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine, i neophodnosti za njenim razvojem zbog lakšeg pristupa pravdi i efikasnije zaštite prava stranaka i rasterećenju sudova, zatim koncentracije nadležnosti sudova iz oblasti intelektualne svojine, zbog činjenice da su drugostepeni predmeti izrazito medijabilni a da se medijacijom može otkloniti neizvesnost kao i dugo čekanje na drugostepenu odluku, zbog interesa stranaka da svoje postupke rešavaju vansudskim putem, i potrebe za podizanjem svesti o medijaciji i njenim promovisanjem.

Između ostalog dogovoreno je organizovanje zajedničkih konferencija, seminara stručnih programa i drugih aktivnosti u vezi sa medijacijom iz oblasti intelektualne svojine.

Sporazum možete preuzeti sa sajta Ministarstva pravde. 

-
Savezništvo sudova i advokature u medijaciji

Savezništvo kroz Protokol o saradnji u primeni medijacije Niš 21.05.2019. Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog […]

Pročitaj više
Radni spor okončan medijacijom

Još jedna uspešna medijacija! Da je medijacija uspešan način rešavanja sporova dokazuje i to da je u našoj zemlji, tačnije […]

Pročitaj više

Sudske takse odlaze u prošlost ako se spor reši medijacijom!   Blažo Nedić, medijator i advokat, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora […]

Pročitaj više
Osnovni i Viši sud u Nišu najuspešniji u medijaciji

Osnovni i Viši sud u Nišu najuspešniji u medijaciji   Osnovni i Viši sud u Nišu sa više od šezdeset […]

Pročitaj više

Sporazum o saradnji na unapređenju primene medijacije u privredi -Privredna komora Srbije i Privredni apelacioni sud- Privredna komora Srbije i […]

Pročitaj više

Osnovni sud u Novom Sadu do kraja nedelje otvara Info-centar Osnovni sud u Novom Sadu do kraja nedelje će otvoriti […]

Pročitaj više

Viši sud u Vranju

formirao Info službu za podršku alternativnom rešavanju sporova

 

Portparol Višeg suda u Vranju Tatjana Mihajlović Jovanović obavestila je javnost da je Viši sud u Vranju formirao Info službu za podršku alternativnom rešavanju sporova.

Reč je o posredovanju, medijaciji, odnosno postupku u kome dve strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika koji strankama pomažu da postignu sporazum. Medijacija se primenjuje u spornim odnosima u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, bez obzira na to da li se ovaj postupak sprovodi pre i li nakon pokretanja sudskog ili nekog drugog postupka. Posredovanje ili medijacija nisu mogući u sledećim situacijama: u predmetima krivice u kojima se gonjenje sprovodi po službenoj dužnosti; u porodičnim odnosima i to kada je u pitanju nasilje u porodici; u radnim sporovima u vezi sa isplatom minimalne zarade i u statusnim sporovima. Posredovanje ili medijacija zasniva se na načelima dobrovljnosti, ravnopravnosti, isključenja javnosti, poverljivosti, neutralnosti i hitnosti. Pokreće se zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju (medijaciji). On mora biti u pisanoj formi i njime se potvrđuje izbor posrednika, uređuju međusodna prava i obaveze, troškovi posredovanja i druga važna pitanja. Okončava se zaključenjem sporazuma o rešavanju spora medijacijom, obustavom postupka, odustajanjem jene strane ili protekom roka od 60 dana od dana zaklučenje sporazuma o medijaciji – navodi Mihajlovićeva.

Izvor: Vranjske

-
Medijacija se vraća u Zrenjanin

Grad na Begeju za medijaciju! Podrška medijaciji je prioritet u povećanju efikasnosti pravosudnog sistema u Srbiji. Pravosuđe u gradu na […]

Pročitaj više

Следећа страна »