Osnovni i Viši sud u Nišu najuspešniji u medijaciji

 

Osnovni i Viši sud u Nišu sa više od šezdeset predmeta rešenih postupkom medijacije najuspešniji su u Srbiji.

Medijacijom „ mirnim putem“ mogu da se rešavaju parnični postupci. Mirnim putem može da se rešava sudski spor bez obzira u kojoj se fazi nalazi. Sudija je dužan da strankama to predloži. Takođe medijaciju mogu da traže i stranke.

Nedavno su to uradile stranke koje su bile u sporu 13 godina i želele su da pokušaju da se praktično pomire.

U  Višem sudu u Nišu kažu da bi se medijacija češće primenjivala kada bi medijatori bili plaćeni za svoj rad. Što do sada nisu bili. Medijator u postupku, koji je rešen posle 13 godina, bila je Suzana Stamenković, sudija Višeg suda:

To je bio jedan veoma interesantan postupak u kome su stranke uspele da se dogovore da iz jednog spora izađu posle toliko godina sa rešenjem i da jedni drugima pruže ruku. Upravo je tu i prednost medijacije kod takve vrste sporova iz porodičnih i bračnih odnosa gde ljudi izlaze kao prijatelji, a ne kao zavađene strane u postupku, ističe sudija Suzana Stamenković

Zoran Krstić, predsednik Višeg suda u Nišu, smatra da što pre treba izmeniti zakon o posredovanju, tj. o načinu rešavanja sporova na taj način:

Naravno, treba voditi računa i o interesima stranaka i advokata pa bilo oslobadđanjem od plaćanja troškova, umanjenjem taksi.

Narednih dana medijacijom će se rešavati i radni sporovi, naime radnici javnog preduzeća „ Gorica“ u Nišu koji su tužili svoju firmu, ima oko 200 sporova, probaće da naplate svoja potraživanja u postupku medijacije.

Izvor: RTS