Završena 2. međunarodna konferencija medijatora JIE

Doboj

12.10.2018.

 

U Doboju, u Hotelu „Integra“, održana je 2. međunarodna konferencija medijatora JIE. Na njoj su učestvovali brojni izlagači sa prostora Jugoistočne Evrope. Održana je uz podršku OSCE, Centra za mirenje Medijator iz Zagreba, Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini, Mreže za izgradnju mira i Centra za razvoj civilnog društva BiH.

Na Konferenciji su učestvovali brojni istaknuti predavači. Isped OSCE BiH, Mladen Stojčić, Udruženja medijatora BiH, Orleanka Nikodinović, i Centra za mirno rešavanje sporova opštine Voždovac, Vesna Gojković. Takođe, ispred udruženja Posrednici u rešavanju sporova Gorazd Đurović, advokat Petar Petrić iz Republike Hrvatske, Slave Mladenovski predsednik Komore medijatora Republike Makedonije. Dalje, prof. dr Selimović Muharem iz BiH, prof. dr Ljupčo Sotiroski iz Makedonije, medijator Pravda Božović Vučinić iz Zubinog Potoka, Vladimir Bily iz Hrvatske, ispred udruženja za zaštitu potrošača ToPeer – Doboj, Snežana Šešlija i mnogi drugi. Konferenciju su otvorili Stipe Šola i Esad Bećirović.

2. međunarodna konferencija medijatora JIE podstakla je razmenu mišljenja i iskustva iz medijacije na prostoru Jugoistočne Evrope.

 Advokat Petar Petrić iz Hrvatske, govorio je o ulozi advokata u medijaciji i njegovoj drugačijoj ulozi nego u klasičnom parničnom postupku.

Medijacija može zauzeti i sve više zauzima ravnopravno mjesto u rješavanju sukoba i sporova. Ona postaje sve važniji dio ukupnih odvjetničkih usluga – naglašava Petrić.

Advokat Petar Petrić se osvrnuo na razna pitanja koje muče advokatsku profesiju a tiču se shvatanja prednosti medijacije. To su najpre: praktične predsnosti medijacije za stranke s posebnim osvrtom na privredne sporove, različite uloge advokata u medijaciji, i uloge advokata u različitim fazama medijacije. Takođe i medijacije kao sve važnijeg dela advokatskih usluga, veština koje moraju imati advokati u medijaciji, i mnoge druge važne teme.

Kordinator Centra za mirno rešavanje sporova opštine Voždovac, Vesna Gojković, prisutnima je približila rad Centra. Takođe i ulogu lokalne samouprave i instituta lokalnog zaštitnika građana (ombudsman) u implementaciji medijacije u Republici Srbiji.

Prednost relacije loklani ombudsman i medijacija je mogućnost da se građani upoznaju direktno sa svim pogodnostima postupka medijacije i da se eventualno odluče na postupak posredovanja pre svega jer imaju poverenje u instituciju ombudsmana – naglašava Gojković.

Postupak medijacije u logalnoj zajednici ima tu prednost što deluje preventivno. To znači pre pokretanja sudskog postupka, te na taj način sprečava da do sudskog postupka dođe, čime rasterećuje sudove. Razvijena medijacija doprinosi duhu tolerancije i dobre atmosfere u lokalnoj zajednici. U gradskoj opštini Voždovac  Centar za mirno rešavanje sporova daje određene rezultate. Na osnovu njih se može zaključiti da građani ukolio su dobro informisani saglasni su sa da svoje probleme reše medijacijom.

Predsednik upravnog odbora udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini, Orleanka Nikodinović, iznela je statističke podatke o uspešnosti medijacije u BiH. U 2017. godini primljeno je 1354 predmeta.  1290 je okončano sporazumom. Od toga je rešenih sudskih predmeta 175. Na taj način je oslobođeno 21 265 069,15 KM budžetskih sredstava.

U slučaju sporova za komunalne i usluge snadbevanja električnom energijom procenat postignutih sporazume je skoro 100%, u ostalim sporovima oko 70% medijacija se završi sporazumom. Stranke poštuju sporazume u više od 90% slučajeva i nema potrebe za prinudnim izvršenjem – ističe Nikodinović.

Izneti su i predlozi rešenja. Oni obuhvataju programe u oblasti reforme pravosuđa i institucijalno ohrabrivanje primenu medijacije. Dalje, potpisati sporazume sa sudovima kojima bi se odredio minimalan broj predmeta u kojima treba predložiti medijaciju, promovisati ugovorne klauzule o medijaciji, promovisati dobru praksu komunalnih preduzeća. Postoje brojni izazovi. Među njima su što je medijacija nedovoljno poznat institut i nedostatak institucionalne podrške. Takođe, Sudovi i advokati u BiH retko upućuju predmete na medijaciju. Nije bez uticaja i to što Udruđenje ne poseduje dovoljno sredstava za promotivne aktivnosti medijacije.

Predsednik udruženja Posrednici u rešavanju sporova iz Beograda približio je prisutnima rad sajta medijator.com. Takođe i njegovu ulogu u regionalnoj saradnji, osvrnuvši se za sve većom ulogom interneta na globalnom tržištu usluga.

Prema poslednjem GEMIUS istraživanju tržišta interneta za 2017. godinu u Republici Srbiji se za 3,3% uvećao broj korisnika interneta koji ga koriste svakodnevno u odnosu na 2016. godinu. Kupovina u internet prodavnicama u Republici Srbiji je 46,1% od ukupnog broja stalnih korisnika interneta. To je rast od čak 16,4% iz perioda za 2016. godinu. Još 2015. godine osnivači sajta medijator.com su prepoznali značaj interneta pokrenuvši prvu platformu za regionalno povezivanje medijatora, njenu promociju, i pružanju usluga online medijacije. Danas medijator.com broji 25 medijatora iz 5 država regiona. Odnosno, 2 države članice Evropske unije i 3 države CEFTA Sporazuma. Nstoji se da se obuhvati tržište od oko 40 000 000 stanovnika. Osnovni cilj regionalne platforme za medijaciju jeste saradnja sa lokalnim i regionalnim medijacijskim centrima. Ona se ostvaruje kroz upućivanje medijacijskih predmeta. To se čini po principu mesne nadležnosti centara za medijaciju iz država regiona.