Srđan Šimac za dnevno.hr

Za portal dnevno.hr, Srđan Šimac, sudija Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje (HUM), na petnaestoj godišnjici od osnivanja HUM-a, je podsetio da su u Zagrebu, 2003. godine, udrženje osnovali grupa entuzijasta, koji su mahom bili pravnici, i koje je vodila želja za promenama rešavanju sporova u tradicionalnom smislu.

U to vrijeme mirenje/medijacija bilo novost u Hrvatskoj. Riječ je o pregovorima između stranaka u sporu uz pomoć treće osobe od povjerenja – medijatora/ice, dodao je Srđan Šimac.

HUM broji više od 700 članova. Za provođenje medijacije i edukaciju medijatora akreditiran je od Ministarstva pravosuđa RH. Jedina je medijacijska institucija u Hrvatskoj koja se bavi isključivo medijacijom. Edukovao je više hiljada polaznika čime širi pozitivan uticaj u društvu, a to prepoznaju brojni građani, privredna društva, organizacije te državna tela. HUM je ponosan na rad s mladima – u vrtićima, školama, fakultetima – a u njegovom sastavu deluje izvrstan „Klub mladih izmiritelja“.

Ovom prilikom Srđan Šimac izjavio je i kako se najveći broj sporova u medijaciji okončava na jednom do najčešće tri sastanka koji traju najmanje po nekoliko sati. U HUM-u najkraći sastanak u kom su strane sklopile sporazum trajao je jedan čas i 40 minuta (1h, 40min), a najduži jedanaest časova (11h).

Sudski postupak svrstava se među najgora ljudska iskustva. Sudska tužba se smatra najtežim stepenom iskazivanja nepoverenja, čak i izdajom. U medijaciju stranke stupaju dobrovoljno i same biraju medijatora. Stranke u medijaciju dolaze svaka sa svojim viđenjem istine i uverenjem da će njihova preovladati. Medijator nije osoba koja odlučuje o sporu. Medijator strankama pomaže pronaći rešenje. Rešenje spora je trajno, a dogovor dobrovoljno izvršavaju. Medijacijom je rešeno vise stotina sporova različitih vrsta. Medijacijom je moguće rešiti sve vrste konflikta i sporova između pravnih i fizičkih lica, radne sporove, porodične, imovinske, potrošačke i druge – izjavio je Srđan Šimac.

Izvor: dnevno.hr