Sporazum o saradnji

u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine

Ministarstvo pravde Republike Srbije, Privredni Apelacioni sud u Beogradu, Privredni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu i Zavod za intelektualnu svojinu potpisali su 28.05.2020. godine Sporazum o saradnji u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine.

U preambuli sporazuma ističe se da se prepoznaje zajednički interes međusobne saradnje zbog značaja međusobne saradnje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine, i neophodnosti za njenim razvojem zbog lakšeg pristupa pravdi i efikasnije zaštite prava stranaka i rasterećenju sudova, zatim koncentracije nadležnosti sudova iz oblasti intelektualne svojine, zbog činjenice da su drugostepeni predmeti izrazito medijabilni a da se medijacijom može otkloniti neizvesnost kao i dugo čekanje na drugostepenu odluku, zbog interesa stranaka da svoje postupke rešavaju vansudskim putem, i potrebe za podizanjem svesti o medijaciji i njenim promovisanjem.

Između ostalog dogovoreno je organizovanje zajedničkih konferencija, seminara stručnih programa i drugih aktivnosti u vezi sa medijacijom iz oblasti intelektualne svojine.

Sporazum možete preuzeti sa sajta Ministarstva pravde. 

-

Singapurska konvencija o medijaciji – Istorija globalne medijacije napisana je u Singapuru Kao jedan od malobrojnih gradova-polisa sa površinom od […]

Pročitaj više
Savezništvo sudova i advokature u medijaciji

Savezništvo kroz Protokol o saradnji u primeni medijacije Niš 21.05.2019. Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog […]

Pročitaj više
Radna grupa o izradi novog Zakona o posredovanju

 Radna grupa radi na izradi nacrta izmena i  dopuna Zakona o posredovanju   Radna grupa za izradu nacrta izmena i […]

Pročitaj više

Sporazum o saradnji na unapređenju primene medijacije u privredi -Privredna komora Srbije i Privredni apelacioni sud- Privredna komora Srbije i […]

Pročitaj više
Okrugli sto na temu razvoja medijacije u Srbiji

Održan okrugli sto na temu: „Trenutno stanje i pontencijal za razvoj prakse u oblasti posredovanja u rešavanju sporova – medijacije“ […]

Pročitaj više
Nela Kuburović: 7 miliona stanovnika a 2 miliona sporova

Ministarka pravde RS Nela Kuburović: „Imamo sedam miliona stanovnika a dva miliona sporova“ Na Osmom međunarodnom Forumu u oblasti pravosuđa […]

Pročitaj više
Medijacija kao primarno sredstvo rešavanja privrednih sporova

Održana konferencija  Medijacija kao primarno sredstvo rešavanja privrednih sporova Privredna komora Srbije 10. maj 2018. U okviru projekta Evropske banke […]

Pročitaj više

Otvoren Centar za medijaciju AK Čačak   U Advokatskoj komori Čačak, 24.04.2017.godine svečano je otvoren prvi Centar za medijaciju. Centar […]

Pročitaj više

Konferencija: “ Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanje sporova u privredi“ Privredna komora Srbije   U Privrednoj komori Srbije 27.04.2017.godine […]

Pročitaj više

Следећа страна »