Otvoren Centar za medijaciju AK Čačak

 

U Advokatskoj komori Čačak, 24.04.2017.godine svečano je otvoren prvi Centar za medijaciju. Centar je oformljen u okviru projekta „Podrška primeni medijacije u pravosuđu”, uz podršku Vrhovnog kasacionog suda i Ministarstva pravde, i aktivno učešće AK Srbije i Pravosudne akademije. Projekat sprovode Partneri za demokratske promene Srbije, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Blažo NedićUz prisutne sudije, predsednike sudova, predstavnike lokalnih samouprava, advokate, svoju podršku su iskazali obraćanjem,  Jasminka Milutinović, predsednik AK Čačak, Ivana Ninčić, konsultant za reformu pravosudnih profesija, Ministarstva pravde RS  i sudija Miloš Pavlović, predsednik Višeg suda u Čačku, kao i Blažo Nedić, predsednik NUMS-a i programski direktor Partnera Srbija, koji je ulogu i funkcionisanje Centra za medijaciju predstavio prisutnima.

Jasminka Milutinović, za TV Galaksija, navodi da se medijacija može sprovesti u svakoj vrsti spora, a da je naročito podobna za porodične, radne, privredne sporove i druge sporove, ali kako nije svaki predmet pogodan za medijaciju, postoje utvrđena merila na osnovu kojih se podobnost procenjuje. Dodaje da je pristupanje medijaciji  dobrovoljno, te je neophodno da se strane sporazumeju da na taj način žele da reše spor, kao i da se saglase o izboru medijatora.  Ivana Ninčič, ispred Ministarstva pravde, ističe da je prepoznata potreba da se razviju kapaciteti za pružanje usluga alternativnog reševanja spora u što više institucija i organizacija, stoga  je Zakon o posredovanju u rešavanju sporova uveo decentralizovani sistem medijacije, odnosno stvorio uslove da se ona može odvijati van suda u privrednim i advokatskim komorama, jedinicama lokalnih samouprava. Smatra da će aktivnost Centra za medijaciju doprineti smanjenju broja predmeta u sudovima, koji se na taj način mogu rešiti, te će na taj način doprineti rasterećenju i efikasnosti sudskog sistema. Predsednik Višeg suda u Čačku, Miloš Pavlović daje punu podšku radu Centra za medijaciju i naglašava važnost medijatora da svojim znanjem i autoritetom koji iz njega proističe, ubede stranke da je delotvornije i bolje reštiti spor medijacijom nego sudskim putem.

sudija Miloš PavlovićCilj Centra je povećanje efikasnosti sudstva i povećanju kapaciteta u Privrednom i Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom i Višem sudu iz Čačka i AK Čačak, te lakšem pristup informacijama o samoj medijaciji. U Centru će se pružati informacije  o prednostima medijacije, kao i pomoć pri izboru medijatora i predmeta koji se mogu na posredovanje uputiti. AK Čačak će preko liste 15 licenciranih medijatora za fizička i pravna lica pružati usluge medijacije, u različitim vrstama sporova koji su pogodni za rešavanje ovim putem.

Izvor: http://www.partners-serbia.org/otvoren-centar-za-medijaciju-advokatske-komore-cacka/

Autor: I.L.