Priručnik – kako da postanete medijator

mr Sandra Rilkova

Skoplje 2017

Sa potrebama reformisanja pravosudnih sistema balkanskih država, nužno se javlja i svest o neophodnosti edukacije, uređivanju i široj sistemskoj  primeni medijacije kao načina rešavanja sporova. Mr Sandra Rilkova,  potpredsednik udruženja „PRAVDA“, prepoznaje tu potrebu i uz pomoć udruženja ’’MEDIJATOR RS’’ Skoplje izdaje priručnik „Kako da postanete medijator“.

Priručnik je namenjen pre svega upoznavanju sa osnovama medijacije, ne samo kroz osvrt na začetke i početke kroz njen istorijat, već i kroz ukazivanje na razvoj i njenu nužnost i korisnost. Nužnost i korisnost se ogleda u uspešnoj i sve široj primeni, kako u zemljama koje imaju razvijenu regulativu usmerenu ka rešavanju konfilkata putem medijacije, tako i prema onim zemljama kod kojih je medijacija na nešto nižem stupnju implementacije, i time značajno doprinosi  ustoličenju medijacije.

Prvi deo priručnika zauzimaju položaj, pravilnici, način polaganja ispita i uslovi za postanak i imenovanje medijatora i deo o Komori medijatora u Republici Makedoniji. Međutim, autor se nije zadržao samo na medijaciji u okviru Republike Makedonije, a u tome se ogleda značaj i vrednost ovog priručnika.

Centralni deo zauzima prilog uz priručnik, u kojem su, u preko 100 stranica, sadržani zakoni balkanskih zemalja (Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bugarska i Slovenija) koji uređuju medijaciju kao i uslove neophodni za dobijanje licence medijatora, uz pravilnike o načinu imenovanja medijatora, Komorama medijatora i sličnim korisnim pravilnicima za bavljenje ovom profesijom, te na ovaj način priručnik dobija i svoju praktičnu primenu.

Mr Sandra Rilkova prati trend, ubrzan informatički razvoj društva i prepoznaje nužnost da se i ovaj vid usluge prezentuje i učini dostupnim putem Interneta, te je u priručnik uvrstio i izlaganje o online medijaciji.

Tek širokom dostupnošću i sveobuhvatnim sistemom koji će pokriti sve aspekte medijacije, ovaj alternativni način rešavanja sporova će prikazati sve svoje prednosti  i postaviti standard „dogovor, pre nego spor“.

Autor: I.L.