U okviru projekta „Od medijacije na dar“, u organizaciji Beogradske konferencije pravnika i udruženja Posrednici u rešavanju sporova, u Gradskoj […]

Pročitaj više
Seminar o medijaciji 18.10.2022

U okviru projekta „Od medijacije na dar“ udruženja Posrednici u rešavanju sporova, u saradnji sa Beogradskom konferencijom pravnika dana 18.10.2022. […]

Pročitaj više
Godišnji izveštaj potrošačkih medijacija za 2020

Javno objavljivanje Godišnjeg izveštaja obavljenih potrošačkih medijacija   U sklаdu sа člаnоm 142. stаv 4. Zаkоnа о zаštiti pоtrоšаčа („Sl. […]

Pročitaj više

Dana 17.12.2020. godine sa početkom u 17:00 časova održana je vanredna sednica skupštine Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Sednica je održana […]

Pročitaj više
EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu

EU za Srbiju Podrška Vrhovnom kasacionom sudu EU za Srbiju –  Podrška Vrhovnom kasacionom sudu je kroz projekat opredelila 1,5 […]

Pročitaj više

Predavači: Blažo Nedić, Mladen Vukmir i Srđan Šimac U organizaciji Beogradske konferencije pravnika i udruženja Posrednici u rešavanju sporova, dana […]

Pročitaj više

Sporazum o saradnji

u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine

Ministarstvo pravde Republike Srbije, Privredni Apelacioni sud u Beogradu, Privredni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu i Zavod za intelektualnu svojinu potpisali su 28.05.2020. godine Sporazum o saradnji u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine.

U preambuli sporazuma ističe se da se prepoznaje zajednički interes međusobne saradnje zbog značaja međusobne saradnje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine, i neophodnosti za njenim razvojem zbog lakšeg pristupa pravdi i efikasnije zaštite prava stranaka i rasterećenju sudova, zatim koncentracije nadležnosti sudova iz oblasti intelektualne svojine, zbog činjenice da su drugostepeni predmeti izrazito medijabilni a da se medijacijom može otkloniti neizvesnost kao i dugo čekanje na drugostepenu odluku, zbog interesa stranaka da svoje postupke rešavaju vansudskim putem, i potrebe za podizanjem svesti o medijaciji i njenim promovisanjem.

Između ostalog dogovoreno je organizovanje zajedničkih konferencija, seminara stručnih programa i drugih aktivnosti u vezi sa medijacijom iz oblasti intelektualne svojine.

Sporazum možete preuzeti sa sajta Ministarstva pravde. 

-

W E B I N A R „Advokati u medijaciji“ Nacionalno udruženje medijatora Srbije U organizaciji Nacionalnog udruženja medijatora Srbije […]

Pročitaj više
Nova tarifa za usluge medijacije stupila na snagu

На основу члана 11. Статута удружења „Посредници у решавању спорова“ и члана 2. Правилника о тарифи о наградама и накнадама […]

Pročitaj više
Izmena zakonskog zastupnika i sedišta

Novi predsednik udruženja mr Neda Jelić   Odlukom 04/20 od 20.02.2020. godine udruženja Posrednici u rešavanju sporova za predsednika je […]

Pročitaj više

Следећа страна »