W E B I N A R

„Advokati u medijaciji“

Nacionalno udruženje medijatora Srbije

U organizaciji Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS) održan je 25.06.2020. godine webinar na temu Advokati u medijaciji. Panelisti su bili advokati iz Srbije, advokat Blažo Nedić, advokat Petar Učajev, advokat Tanja Dugonjić, advokat Srđan Gligorić, advokat Nataša Nikolić, advokat Mirjana Miladinović, kao i sudija Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske dr Srđan Šimac, dok jer vebinarom moderirala advokat Nina Nicović.

Advokat Petar Učajev izložio je pravnu analizu pozitivnih propisa u Srbiji koji se tiču advokature i medijacije, te time dao odgovor na brojna pitanja o (ne)spojivosti advokature sa medijacijom i drugim pitanjima bitnim za advokaturu.

Advokat Srđan Gligorić je istakao da su za odnos advokata i medijacije bitne dve ključne reči „Pomoć“ i „Ugovor“. Svaki advokat koji se upisao u imenik advokata kao svoj poziv je prihvatio da pruža pravnu pomoć, pa samim tim i da pruža pravnu pomoć u medijaciji.

Druga ključna reč kojoj posvećujemo vreme je „Ugovor“. Ugovor je najslađe voće kojim se slade i krepe advokati, to je najlepši deo delatnosti. Kod ugovora obe stranke su zadovoljne. Advokat zastupa obe stranke, zadovoljan je advokat, najčešće je naplatio nagradu, pomogao je – pružio pravnu pomoć strankama i one su zadovoljne otišle. (…) Medijacija je ugovor. To je još jedan alat kojim advokat rešava pravne probleme klijentima. – Istakao je advokat Srđan Gligorić.

Advokat Blažo Nedić se osvrnuo na online rešavanje sporova koje silom prilika nameće globalna pandemija. Ističe da zbog prekida rada sudova broj predmeta će se nagomilati, te medijacija postaje nužnost. Takođe zbog zatvaranja granica ili lokalnih mera unutar jedne države kretanje postaje ograničeno, te da se nameće potreba da se medijacija preseli online. Sudstvo kao rigidan sistem ne može brzo da se prilagođava, što upravo može medijacija kao najfleksibilniji postupak.

Ova nesrećna situacija sa virusom i sa Koronom jednostavno nas je prinudila da mnoge stvari radimo na drugi način. Ja sam jedan od onih koji lično veruje da se neke stvari iz prošlosti, neki načini kako smo do sada radili, putovali, edukovali se – više se neće vratiti. – Istakao je advokat Blažo Nedić.

O ovim i ostalim temama kao i odgovorima na pitanja od strane panelista možete pogledati na vebinaru.