BEKOP 2017

Beogradska koferencija pravnika (BEKOP) je održana i ove godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije od 12. do 14. maja. BEKOP je prva stalna koferencija pravnika sa ciljem da mladim pravnicima približi iskustva iz prakse. Brojni kvalitetni izlagači učinili su da mladi pravnici izađu bogatiji za nova iskustva iz prakse advokature, sudstva, tužilaštva, javnogbeležništva, izvršenja, uprave, bankarstva, arbitraže ali i medijacije.

Treći dan posvećen medijaciji

Blazo Nedić-Nina NicovićTrećeg dana BEKOP-a održano je predavanje Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, čiji je izlagač bio advokat i medijator Blažo Nedić i advokat Nina Nicović. Mladi pravnici su imali priliku da se upoznaju sa nekim novim institutom rešavanja sporova u Srbiji. I ako nije nov za moderan svet, pa ne ni tako nov za Srbiju, do sada  nije iskorišćen njen potencijal. Sama činjenica da  je kroz instant anketu pred okupljenim studentima, samo 8 % prisutnih čulo po nešto o medijaciji i imalo nekakvo iskustvo, govori u prilog goreizloženoj tvrdnji.

Gospodin Nedić i g. Nicović su studentima prezentovali medijaciju kroz vrlo zanimljiv i interaktivan primer. Na video-bimu, prikazana je slika devojke… ili straije žene?! Dok su se studenti međusobno preispitivali šta predstavlja misteriozna dama sa slike, sam eksperiment  je uspeo. Cilj je bio da se pokaže da svaka osoba ima svoju precepciju slike, te da isto tako svaka osoba ima svoju percepciju pravde. Zato stranke u postupku medijacije znaju mnogo bolje, nego i najpravičniji sudija, šta je za njih najbolje.

Takođe, Nedić je naglasio veliku ulogu advokata u postupku medijacije, te istakao već  legendarnu šalu američkih advokata na početku implementacije medijacije u USA, koji su Alternative Dispute Resolution  (ADR) prevodili kao „Alarmantan pad prihoda“(ADR). Ipak, empirijski možemo uočiti, da je danas advokatura kao profesija, nikad jača u Sjedinjenim Američkim Državama.

Opšti utisak predstavnika drugog BEKOP-a, da je Konferencija ispunila svoja očekivanja, te da su studenti uz brojne kvalitetne paneliste, među kojima su bili i direktor APR-a, potpredsednik Privredne komore Srbije, predstavnici Narodne banke Srbije, Službenog glasnika  i drugi, izašli bogatiji za nova iskustva iz pravne struke ističe – Šćepan Prašćević jedan od organizatora Konferencije.

U narednim mesecima BEKOP, kao što je to bio slučaj i prošle godine, planira da organizuje nekoliko radionica o medijaciji koje će voditi Blažo Nedić i gde će zainteresovani moći da učestvuju u simulaciji medijacije.

Autor: BEKOP

www.becop.rs