Četvrta istambulska konferencija: „Snažna diplomatija, aktivna medijacija“

Četvrta istambulska konferencija održala se 30. juna 2017. godine na temu „Snažna diplomatija, aktivna medijacija“. Na konferenciji su prisustvovali stručnjaci, diplomate, medijatori i naučnici iz celog sveta. Oni su se bavili  načinima i sredstvima za promovisanje medijacije kao načina za sprečavanje i rešavanja sukoba.

mevlut cavusogluTurska je domaćin Istanbulske konferencije o medijaciji od 2012. godine. Cilj  takvih konferencija je da okupe brojne medijatore i naučnike na području sprečavanja sukoba i aktivnosti u medijaciji. To podrazumeva sinergiju između teorije i prakse, te pomaganje u povećanju opsega, dometa i djelotvornosti napora međunarodne zajednice u medijaciji, ukazuje  ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu.

Značaj medijacije na globalnom nivou počeo je da raste od kada su Turska i Finska u Ujedinjenim nacijama pokrenule inicijativu pod nazivom „Medijacija za mir“. Krajnji rezultat ove inicijative je osnivanje Grupe prijatelja medijacije. Ona trenutno okuplja 53 člana, 48 država i pet međunarodnih organizacija. Grupa je postala vodeća platforma pri UN-u za promovisanje medijacije, a što je doprinelo značajnom poboljšanju međunarodnih kapaciteta za preventivnu diplomatiju i medijaciju unutar UN-a, regionalnih i podregionalnih organizacija i civilnog društva. Grupa je pokrenula usvajanje četiri rezolucije Generalne skupštine UN-a koje predstavljaju temelj za razvoj normativnog i konceptualnog okvira medijacije. Takođe je doprinijela i  „Smernicama Ujedinjenih nacija za efikasnu medijaciju“ 2012, osnovnom dokumentu za one koji sprovode i proučavaju medijaciju širom sveta.

Ove godine konferencija će istražiti kako metodologija i praksa medijacije mogu bolje razmotriti aktuelne potrebe. U tom smislu, dva pitanja će biti posebno pomno razmotrena. Jedno od njih je potencijal medijacije u svim fazama kontinuiteta sukoba, od prevencije do razrješenja pa sve do provedbe mirovnog sporazuma. Drugo ključno pitanje su modeli za veće angažovanje medijacije kao preventivnog alata u kontekstu u kojem političke, etničke i religijske pristrasnosti stvaraju okruženje neprijateljstva.

Ovo potonje je naročito bitno jer, nažalost, svjedočimo ekstremnim tendencijama u različitim oblicima političkih, društvenih i vjerskih neprijateljstava. Porast napada protiv muslimana i migranata u Evropi je ilustrativan. Prevencija je ključna. Međutim, prevencija bi bila moguća samo kada društva prepoznaju i nauče poštivati različitosti i angažuju se u istinskom dijalogu i interakciji. Vjerujem da medijatori koji su dobro opremljeni kulturnim kodeksom ponašanja u datoj konfliktnoj situaciji mogu postići izvanredan uspjeh. Zbog toga moramo obučiti više medijatora, uključujući i mlade, ohrabriti više žena medijatora te opremiti ih pravim alatima.

Naši izazovi na putu da mir učinimo prevlađujućom stvarnošću na globalnom nivou su ogromni. Međutim, trebalo bi da budemo u mogućnosti vidjeti prilike u tim izazovima. Spremnost međunarodne zajednice da izgradi kapacitete za mirno rješavanje sukoba uključujući i medijaciju mora biti prioritet. Dok se pripremamo za dobrodošlicu učesnicima 4. Istanbulske  konferencije o medijaciji, pozivam međunarodnu zajednicu da bude aktivna u medijaciji – Istakao je ministar spoljnih poslova Republike Turske, Mevlut Čavušoglu, pred održavanje Konferencije.

 Izvor: Nezavisne.com