Konferencija: “ Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanje sporova u privredi“

Privredna komora Srbije

 

konferencija-medijacija-u-privredi-pks

U Privrednoj komori Srbije 27.04.2017.godine održana je konferencija „Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanje sporova u privredi“ u okviru projekta „Medijacija  u privrednim sporovima u Srbiji“. Konferenciju su organizovali Privredna komora Srbije, Evropski centar za rešavanje sporova (Slovenija), Partneri za demokratske promene Srbija, Pravosudna akademija (Srbija), uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Good Governance Fund Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema dnevnom redu, konferencija je podeljena na tri sesije, te se napravio osvrt na medijaciju u privrednim sporovima iz perspektive privrednika (Miloš Milanović, direktor Direkcije za naknadu štete, Kompanija Dunav osiguranje, Srbija; Michael McIlwrath, šef Pravnog odeljenja za rešavanje sporova u kompaniji GE Oil & Gas ), advokata (Dragan Psodorov, partner u Advokatskoj kancelariji Joksović, Stojanović & Partners, Srbija; Thierry Garby, počasni član, Advokatska komora Pariza, arbitar i medijator ) i iz perspektive privrednih komora (Tahir Hasanović, potpredsednik, Britansko-srpska privredna komora; Aleš Zalar, predsednik, Evropski centar za rešavanje sporova (ECDR), Slovenija, i vodeći partner na projektu „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji”).

Potpredsednik PKS, Miroslav Miletić, navodi da centar za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, koji nudi uslugu posredovanja u rešavanju privrednih sporova zasnovanu na dobroj veri, upravo ima za cilj da približi medijaciju preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima, kojima dug sudski proces upravo prouzrokuje veliku štetu. Te da treba usmeriti aktivnosti ka promociji medijacije i informisanosi privrednih subjekata o njenim prednostima.

Uvodna obraćanja su, pored Miroslava Miletića – potpredsednika Privredne komore Srbije i Ivane Ninčić ispred Ministarstva pravde, imali i Džon Gedis predstavnik Good Governance Fund Ujedinjenog Kraljevstva, Daniel Berg direktor Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD) za Srbiju, dok je pozdravnu reč imao Blažo Nedić, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).  Nedić je istakao da se u svetu medijacijom rešava sve više sporova, na šta ukazuju i rezultati istraživanja iz 1997.godine i 2012. godine koji prikazuju skok sa 20% (od tada ispitanih 52 privredna subjekata) na 65% (od 99% ispitanih privrednih subjekata) u SAD privrednih subjekata koji se odlučilo za alternativni način rešavanja sporova, što je potvrdila i Katarina Kresal, predsednik Evropskog centra za rešavanje sporova (Slovenija), rekavši da se samo 1% sporova u SAD rešava na sudu, a da se kod nas posredovanju ne primenjuje, jer se postupak ne poznaje, te se tradicionalno spor rešava sudskim putem.

Ivana NinčićIvana Ninčić, konsultantkinja za pravosudne profesije, pri Ministarstvu pravde RS, naglasila je da je šira primena medijacije imperativ, a ne samo strateški prioritet, i da tome treba težiti kako bi se stvorilo povoljnije društveno i privredno okruženje, te stvorili uslov za razvoj ove veštine. Dodala je da u Srbiji na 100 stanovnika dolazi čak 3,18 parničnih postupaka, dok je u Austriji 1,11  i Nemačkoj 1,76, te da su naši privredni sudovi primili 15.720 predmeta tokom prethodne godine.

U privredi medijacija se nalazi najširu primenu i daje najviše pogodnosti, te je neophodno podstaći privredne subjekte da u rešavanju sporova se više koriste posredovanjem. Sudski procesi su vrlo dugi i veoma skupi, dok medijacija kao alternativa parnici omogućava uštedu kako vremena tako i finansija, očuvanje reputacije i ugleda, kao i poslovne saradnje. Potpuna kontrola nad tokom i ishodom spora, ušteda vremena i finansija, efikasnost, poverljivost, omogućavanje zadovoljenja uzajamnih potreba, fleksibilnost za pronalaženje efikasnog načina za rešenje spora, podsticaj komunikacije i ravnopravnost glavne su prednosti medijacije. Upravo na značaj i važnost primene medijacije u privrednim sporovima je ukazano na konferenciji, čime se već sigurno uvodi u pravni život mirnan način rešenja spora, koji ima dalekosežne prednosti u odnosu na parnični postupak.

Izvor (Tanjug, http://mpravde.gov.rs/vest/15548/medijacija-u-privredi-potrebna-a-nedovoljno-zastupljena.php)

Autor: I.L.