Singapurska konvencija o medijaciji – Istorija globalne medijacije napisana je u Singapuru

Kao jedan od malobrojnih gradova-polisa sa površinom od oko 700 kvadratnih kilometara gde živi blizu 5,5 miliona stanovnika, gde takse za registraciju vozila vrede koliko i sam auto, sa jednom od najvećih svetskih luka, i sa impozantnim stalno rastućim BDP-om, Singapur je 2019. godine ispisao stranice globalne istorije o medjaciji, na koju će se pozivati nove generacije medijatora, pravnika, trgovaca, državnika i naučnika u decenijama koje dolaze.

Nakon 5 godina marljivog rada Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNICITRAL), od strane 46 zemalja sveta, među kojima je i Srbija, 07.avgusta 2019. godine u Singapuru, potpisana je Singapurska konvencija o medijaciji (Singapore convention on mediation). Tekst konvencije je prethodno usvojen u Generalnoj skupštini Ujedninjenih nacija Rezolucijom br. 73/198 od 20. decembra 2018. godine.

Ova Konvencija je značajna jer reguliše prekogranično izvršenje sporazuma postignutih u medijaciji. Iako je izostala podrška zemalja EU zbog neusaglašenosti sa Direktivom EU o medijaciji iz 2008, to neumanjuje njen globalni značaj iz razloga što je potpisana od strane tri najvećih i najznačajnijih svetskih ekonomija sveta SAD, Kine i Indije. Za razliku od arbitraže, koja je još od davnih dana imala globalno regulisano izvršenje stranih arbitražnih odluka, izuzev poravnanja postignutih u arbitraži (arb-med-arb) regulisanih Njujorškom konvencijom iz 1958. godine, medijacija je u toj oblasti imala pravnu prazninu. Takva pravna praznina onemogućavala je da prekogranična medijacija zaživi, što je upravo otklonila Singapurska konvencija. Za razliku od konvencije koja je regulisala međunarodnu arbitražu, „start“  u broju država potpisnica je četri ipo puta veći za medijaciju, što govori o potrebi međunarodne ekonomije za ovim načinom rešavanja sporova.

Među državama potpisnicama Konvencije je i Srbija koju je predstavljao državni sekretar pri Ministarstvu pravde mr Radomir Ilić koji obraćajući se prisutnima tom prilikom citirao čuvenog američkog psihologa i mislioca Abrahama Maslova koji je rekao da ako je jedini alat koji imamo čekić, svaki problem ćemo posmatrati kao nokat, želeći time metaforično da opiše slabosti pravnog poretka u kome je kao jedini način za rešavanje sporova sud.

Singapurska konvencija o medijaciji daje „vetar u leđa“ platformama za online medijaciju, koji svoju svrhu mogu opravdati izvršenjem sporazuma postignutih u medijaciji u zemljama potpisnicama. Nakon ratifikacije u Narodnoj skupštini, konvencija postaje deo srpskog zakonodavstva. Zasigurno veliki uspeh Ministarstva pravde RS.

Singapurska konvencija o medijaciji

Preuzmi

IZVOR: Blažo Nedić – linkedin , Ministarstvo pravde RSsingaporeconvention.org