Međunarodni seminar o medijaciji

03.11.2019.

Skupština Grada Beograda

Trg Nikole Pašića br. 6

B e o g r a d

 

Povodom Evropskog dana pravde, dana 03.11.2019. godine u Beogradu, u Skupštini grada Beograda (sala za odbornike), Trg Nikole Pašića br. 6 od 12:00 do 16:00 časova, u organizaciji Beogradske konferencije pravnika, udruženja Posrednici u rešavanju sporova i ELSA Niš, održaće se Međunarodni seminar o medijaciji. Seminar se održava u godini u kojoj je potpisana Singapurska konvencija o medijaciji od strane 46 zemalja sveta, među kojima su potpisnice i Republika Srbija, Republika Severna Makedonija i Republika Crna Gora. Singapurska konvencija o medijaciji reguliše međunarodno izvršenje sporazuma postignutih u medijaciji u prekograničnim sporovima a između zemalja potpisnica.

Iz tog razloga od posebne je važnosti da medijatori u regionu pronađu mehanizme za praktičnu primenu Singapurske konvencije o medijaciji iz 2019. godine, kao i mehanizme u okviru Direktive EU o medijaciji iz 2008. godine, te ojačaju međusobnu saradnju, a posebno imajući u vidu da je privreda regiona upućena jedna na drugu i da su zemlje Jugoistočne Evrope međusobno najznačajniji trgovinski partneri. Međunarodni seminar o medijaciji će pružiti šansu medijatorima iz regiona da razmene mišljenja i ideje i dalje ojačaju međusobnu saradnju. Region mora da iskoristi šansu da rastereti svoje sudstvo i efikasnije rešava međunarodne trgovinske sporove,i u tome moramo pomoći jedni drugima.

Od panelista ćemo čuti njihova iskustva o medijaciji, stepen razvijenosti medijacije u njihovim zemljama i pravne okvire regulisanosti.

 

MEĐUNARODNI SEMINAR O MEDIJACIJI

 

AGENDA – PANEL 1. VREME PANELISTA KRATKA BIOGRAFIJA
1. 12:00 Uvodno obraćanje organizatora BEKOP, PURS, ELSA Niš
2. 12:30 Blažo Nedić Advokat, medijator i predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije
3. 12:45 Suzana Fugaj Mag.iur. izmiriteljica, predsedenica Kluba mladih izmiritelja/ica HUM-a, tajnica Hrvatske udruge za mirenje i Centra za pregovaranje i medijaciju HUM-a
4. 13:00 Orleanka Nikodinović Medijator, predsjednica udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini
5. 13:15 Nebojša Đuričić Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu i medijator
6. 13:30 dr Zoran Vučev Medijator, i licencirani trener iz Republike Sev. Makedonije
DISKUSIJA I PITANJA UČESNIKA OD 13:30 DO 14:00
PAUZA 14:00-14:15

AGENDA – PANEL 2. VREME PANELISTA KRATKA BIOGRAFIJA
1. 14:15 Gorazd Đurović Medijator, predsednik udruženja Posrednici u rešavanju sporova, osnivač medijator.com
2. 14:30 Stipe Šola Dipl.ing. izmiritelj, predsednik Udruge medijatora Jugoistočne Europe, i direktor Centra za mirenje Medijator
3. 14:45 Vesna Gojković Zaštitnik građana GO Voždovac, medijator, i koordinator Centra za mirno rešavanje sporova GO Voždovac
4. 15:00 Prof. dr Selimović Muharem Medijator, i posrednik u bračnim sporovima pre razvoda braka u Bosni i Hercegovini
5. 15:15 Jelena Stojković Sokolović Ombudsman Grada Pančeva i predsednik UO Udruženja ombudsmana Srbije
DISKUSIJA I PITANJA UČESNIKA OD 15:15 DO 15:45
ZATVARANJE SEMINARA I DODELA SERTIFIKATA 15:45-16:00

PRIJAVE SE VRŠE PREKO E-POŠTE: INFO@BEKOP.RS

KOTIZACIJA: 500 RSD.

NA MEĐUNARODNI SEMINAR JE DOBRODOŠLA SVA STRUČNA JAVNOST.