Održan okrugli sto na temu:

„Trenutno stanje i pontencijal za razvoj prakse u oblasti posredovanja u rešavanju sporova – medijacije“

 

Jelena Deretić

Dana 23.05.2018. godine u prostorijama Pravosudne akademije održan je radni okrugli sto na temu: „Trenutno stanje i pontencijal za razvoj prakse u oblasti posredovanja u rešavanju sporova – medijacije“, na kojem je prisustvovalo i udruženje PURS.

Na okruglom stolu bilo je oko 30 učesnika. Uvodnu reč dala je Jelena Deretić Pomoćnik ministra pravde.

Ispred Ministarstva pravde prisutnima se obratila i Ivana Niničić koja je iznela sledeće statističke podatke:

Ivana Ninčić

da imamo oko 700 medijatora od kojih je 200 upisano u registar a od tog broja 20% čine advokati. U 2016. godini bilo je ukupno 260 predmeta medijacije, a u 2017 godini bilo je ukupno 619 predmeta od kojih je 374 okončano sporazumom, kao i da je u 2017. godini samo 1/4 medijatora bila aktivna u medijaciji.  Naglašava da su zaključeni protokoli sa spoljnim institucijama.

Na predhodno izlaganje Pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić je izjavila da imamo hiperprodukciju medijatora a prakse gotovo da nema.

Svoja viđenja o trenutnom stanju medijacije u Srbiji su iznosili sudije vrhovnog kasacionog suda, sudije osnovnih sudova, Gradski pravobranilac, Zaštitnici građana i predstavnici reprezentativnih udruženja medijatora.

Utisak sa okruglog stola je da je država prepoznala sudsku medijaciju kao primarnu.

Vesna Gojković

Zaštitnik građana GO Voždovac Vesna Gojković ispred Centra za mirno rešavanje sporova opštine Voždovac dala je završnu reč na Konferenciji i istakla da se većina  izlaganja okruglog stola ticala sudske medijacije, a da se vansudskoj medijaciji davao mali značaj. Predložila je da se vode posebno sastanci za sudsku i vansudsku medijaciju, kao i po oblastima.

Po okončanju izlaganja prisutnima se zahvalila Pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić koja je obavestila prisutne da će o današnjim izlaganjima obavestiti svoje pretpostavljene.

Nakon održanog okruglog stola u vazduhu se oseća povećani pesimizam za budućnost vansudske medijacije, dok se produkcija vansudskih medijatora svakim danom uvećava.