Održana konferencija

 Medijacija kao primarno sredstvo rešavanja privrednih sporova

Privredna komora Srbije

10. maj 2018.

Blažo Nedić

U okviru projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), implementiranog u  saradnji sa Evropskim centrom za rešavanje sporova (Slovenija), Partnerima za demokratske promene Srbija (Srbija) i Privrednom komorom Srbije (Srbija), uz podršku Investicionog fonda Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru projekta „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji”, u četvrtak 10. maja, u Velikoj sali Privredne komore Srbije, održana je završna dvodnevna konferencija na temu „ Medijacija kao primarno sredstvo rešavanja privrednih sporova ” . Cilj projekta bio je unapređenje medijacije u privrednim sporovima u Srbiji, kroz podizanje kapaciteta pružalaca usluga medijacije u privrednim sporovima, kao i unapređenje svesti potencijalnih korisnika (privrednih društava, građana) o mogućnostima i prednostima primene medijacije u rešavanju sporova.

Konferenciji je prisustvovalo preko 130 medijatora, predsednika osnovnih i privrednih sudova, sudija, advokata, privrednika, predstavnika regionalnih privrednih komora i međunarodnih organizacija.

Dragomir Milojević

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević rekao je da je medijacija „vrednosni napredak“, a ne samo alternativa sudskom rešavanju sporova. Takođe, podsetio je da je VKS u saradnji sa Ministarstvom pravde i Visokim savetom sudstva prošle godine dao obavezno uputstvo sudovima za primenu Zakona o medijaciji, nakon čega je, kako je naveo, polako nabolje krenula primena medijacije u praksi.

„Pre toga rezultati su bili maltene poražavajući i brojalo se na prste jedne ruke koliko je predmeta rešeno medijacijom. U poslednje vreme je krenulo, a dobar primer dolazi iz Niša gde se dnevno medijacijom rešavaju po dva tri predmeta“, rekao je predsednik VKS.

Milojević je istakao da je medijacija prvi put počela da se primenjuje u SAD 1976. godine, jer je u to vreme imala najveći broj parničnih predmeta po broju stanovnika.

Jelena Deretić

Pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić najavila je izmene zakona o medijaciji budući da, kako je navela, Ministarstvo prepoznalo normativni okvir kao jednu od prepreka za veću primenu medijacije.

„Ideja je da se propišu podsticajne mere za primenu medijacije pre svega u sudovima, kao što je snižavanje sudske takse i motivacija građana da se opredele za medijaciju. Takođe potrebno je i motivisati sudije da odaberu medijaciju, jer će im se to računati kroz konačne rezultate rada kao više rešenih predmeta“, precizirala je Deretićeva.

Aleš Zalar

Vođa projetka na promociji medijacije u Srbiji Aleš Zalar iz Slovenije istakao je da je jako bitno da PKS svoje članove – kompanije motiviše da u poslovne ugovore ubace klauzulu o medijaciji kojim će se obavezati da će ukoliko dođe do spora prvo pokušati da ga reše medijacijom pre nego se obrate sudu.

„PKS će danas dati posebnu izjavu – zavet medijacije, na osnovu koje će od svojih članova nadalje tražiti da se priključe toj inicijativi, kako bi to postalo deo poslovne politike svake kompanije u Srbiji“, napomenuo je Zalar, koji je i bivši ministar pravde Slovenije.

Izvor: RTS, Partneri Srbija