Protokol o saradnji u primeni medijacije

Grad Vranje i lokalna javna preduzeća potpisala su Protokol o saradnji u primeni posredovanja kao alternativnog načina rešavanja sporova. Predsednik Osnovnog suda Stojadin Stanković, gradonačelnik dr Slobodan Milenković i direktori javnih preduzeća ,,Vodovod“, ,,Komrad“, ,,Novi Dom“, ,,Zavod za urbanizam“, ,,Parking servis“ ,,Slobodna zona“ i ,,Uprava Banje“ su ovim dokumentom u svim sporovima koje imaju i koje će imati pred Osnovnim sudom, prihvatili su postupak medijacije kao način rešavanja sporova. To će doprineti skraćivanju postupka i znatnom smanjenju troškova.

,,S obzirom da Grad i javna preduzeća imaju odgovarajući broj sporova pred ovim sudom, mogućnost da se oni rešavaju na ovakav način doprineće skraćivanju vremena i izbegavanju velikih sudskih troškova. Određeno je pet lica za medijatore na teritoriji grada Vranja, koji će doprineti pospešivanju ovog oblika rešavanja sporova“, rekao je Predsednik suda Stanković koji je izrazio zadovoljstvo što je jednoglasno prihvaćena medijacija kao oblik rešavanja sporova.

Nakon pilot projekta koji je sproveden u nekim lokalnim samoupravama, Grad Vranje se svrstava među prvim potpisnicima primene postupka medijacije, rekao je gradonačelnik dr Slobodan Milenković.

U korak sa Nacionalnom strategijoma za reformu pravosuđa, kao odgovorna lokalna zajednica pratimo tekovine modernog i demokratski uređenog društva kroz usaglašavanje sa međunarodnim standardima. Zbog mogućnosti univerzalne primene u raznim predmetima, kroz fleksibilnost, brzinu, poverljivost i pristupačnost, ovaj sporazum je od velikog značaja za sve zastupljene strane, a posebno je koristan kako za građane, tako i za društvo u celini. Grad Vranje ima veliki broj predmeta pred Osnovnim sudom tako da postoji obostrani interes za rešavanje sporova van ročišta za glavnu raspravu, kako bi se izbegli nepotrebni sudski troškovi.

Samo u toku prethodne godine, u parničnoj i vanparničnoj materiji, bilo je oko 1.000 predmeta. Ukoliko bi samo trećina bila rešena medijacijom, uštedeli bismo milionske iznose u gradskoj kasi imajući u vidu da je prosečna vrednost izdatka po predmetu oko 50.000 dinara, istakao je dr Milenković.

On je dodao da će medijacijom biti obuhvaćeni postupci naknade štete od ujeda napuštenih pasa, eksproprijacije u parničnom i vanparničnom postupku, kao i dugovanja prema javnim preduzećima.

Potpisivanju ovog veoma važnog dokumenta prisistvovali su i predsednica Višeg suda u Vranju Dragana Ilić Marković, predsednica VTJ Danijela Trajković, predsednica OJT Milica Petković, predsednici osnovnih sudova i predstavnici ostalih pravosudnih organa.

 

Izvor: Jugpress , RTV-Vranje