Savezništvo kroz Protokol o saradnji u primeni medijacije

Niš 21.05.2019.

Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog suda u Nišu i Advokatske komore u Nišu potpisan je dana 21.05.2019.g u prisustvu ministarke pravde Nele Kuburović, koja je istakla da je najveći cilj protokola unapređenje medijacije u Republici Srbiji. Ministarska je tom prilikom govorila o tome da medijacija veoma koristan način rešavanja sporova, kao i da medijacijom sudovi bivaju rasterećeniji na taj način što dolazi do smanjenja broja predmeta. Ministarska pravde kaže da je jedan od glavnih ciljeva Ministarstva pravde bio, upravo, rešavanje što većeg broja predmeta putem medijacije.

Jedan od strateških ciljeva Ministarstva pravde jeste unapređenje alternativnog načina rešavanja sporova. Da je medijacija značajna, govori i činjenica da je Ministarstvo pravde do sada registrovalo više od 950 posrednika i najveći broj njih upravo dolazi iz redova advokature, rekla je ministarka.

Kuburović je istakla da je pred Osnovnim i Višim sudom u Nišu zabeležen i prvi slučaj rešavanja radnog spora putem medijacije, a kasnije i brojnih sporova iz raznih grana prava, koji dokazuju da je medijacija jako zaživela, da beleži neverovatne uspehe, da je dovela do smanjenja sudskih troškova, kao I toga da se sprovi vode dugi niz godina. Ministarstvo pravde je još decembra 2018.g formiralo Radnu grupu za izmenu i dopunu Zakona o posredovanju, a sve u cilju pronalaženja odgovarajućih mehanizama za rešavanje sporova mirnim putem. Veliki značaj u odnosu na medijaciju ima i Zakon o izmenama I dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je stupio na snagu 1. janura 2019. Naime, ovim zakonom se naplata sudske takse odlaže, a sve u cilju mogućnosti da se, i nakon pokretanja sudskog postupka, razmotri mogućnost rešavanja spora putem medijacije. Ukoliko stranke do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, prizanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, oslobađaju se plaćanja sudskih taksi. Protokol je potpisan od strane predsednika Osnovnog suda u Nišu Spasić Gorana, predsednika Višeg suda u Nišu Krstić Zorana, kao i predsednika Advokatske Komore u Nišu Gordana Pantića.

Izvor: Ministartsvo pravde zvanična stranica