ELSA Niš organizovala je seminar „Odnos medijacije i advokature“

 

Studenska grupa ELSA Niš u saradnji prof. dr Aleksandrom Mojasevićem i medijatorom mast. prav. Gorazdom Đurovićem organizovala je dana 27.oktobra na Pravnom fakultetu u Nišu seminar pod nazivom „Odnos medijacije i advokature“. Tom prilikom studenti Pravnog fakulteta u Nišu imali su priliku da čuju ne samo osnovne informacije o medijaciji kao postupku alternativnog rešavanja sporova, već da otklone dilemu pitanja svih pitanja, a to je koji je interes advokata u medijaciji, sa težištem na ekonomski aspekt tog interesa. Interaktivan odnos predavača i studenta pokazao je izuzetno znanje studenata prava i članova organizacije ELSA Niš o predmetu alternativnih rešavanja sprova. Studenti su odgledali i simulaciju medijacijskog postupka u vidu kratkog filma, te su videli kako sam postupak izgleda u praksi. Nakon završenog seminara podeljeni su sertifikati učesnicima.

Prof. Mojašević je dokazao da je bastion medijacije na Pravnom fakultetu u Nišu, tako što je ulažući napor u obrazovanje mladih studenata o predmetu medijacije, iznedrio saradnju između ELSA Niš organizacije i udruženja PURS.  To nam govori da energija mladih studenata prava postaje glavni pokretač društvenih tokova, i da je i te kako značajna njihova uloga u promovisanju medijacije – istakao je Gorazd Đurović, predesdnik udruženja PURS.