Medijacija u SAD i Evropi

02.11.2018.

Medija centar Beograd

 

U okviru obeležavanja desetogodišnjice rada Partnera za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS), dana 2.11.2018. godine, održan je trening seminar „Medijacija u SAD i Evropi“  za sticanje naprednih tehnika medijacije. Na seminaru su učestvovali istaknuti medijatori iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Hrvatske i Srbije. Nesumnjivo je da je trening seminar „Medijacija u SAD i Evropi“ značajno doprineo edukaciji medijatora i osnaživanju medijatorske prakse u Republici Srbiji kroz iskustva inostranih predavača.

Biografije predavača

Bruce A. Edwards

Kao jedan od osnivača i jedan od najistaknutijih medijatora JAMS-a u San Francisku, Kalifornija, SAD Bruce Edwards je suosnivač „Edwards Mediation Academy“ 2013. godine, Predsedavajući odbora JAMS-a u periodu od 2012-2015, Glavni medijator i izvršni potpredsednik JAMS/Endispute 1999. godine, suosnivač JAMS/Endispute 1994. godine, suosnivač Endispute/ Bates Edwards Group 1993. godine, suosnivač Bates Edwards Group 1991. godine, partner u parnicama u Sedgwick, Detert, Moran & Arnold, San Francisco, CA, 1981-1991, J. D., Hastings College of Law, 1981, B.A., Psychology, University of California, Davis, 1978. Kao medijator, arbitar i ekspert u oblasti medijacije, Edwards je od 1986. godine sa velikim uspehom rešio preko 7000 sporova širom Sjedinjenih Američkih Država i razvio ekspertizu za rad u složenim i višestranačkim slučajevima. Kao suosnivač „Edwards Mediation Academy“ Bruce Edwards ima cilj da pruži kvalitetnu online obuku i edukaciju za privrednu medijaciju na interaktivnom forumu dostupnom širom sveta. Kao posvećeni predavač i lider u oblasti ADR-a, Bruce Edwards je autor brojnih publikacija i dobitnik nagrada i priznanja poput „ADR Champion“, „Lawyer of the Year“, kao i dobitnik prestižne nagrade „Jerrold S. Oliver Award of Excellence“.

Daniel Weinstein

Daniel Weinstein, kao sudija u penziji, jedan  je od vodećih medijatora u složenim građanskim sporovima u Sjedinjenim Američkim Državama i u svetu. Kao pionir u razvoju medijacije, sudija Weinstein je i edukator koji podučava brojne advokate i medijatore sa ciljem unapređenja pregovaranja i medijacije.  U svojoj bogatoj sudijskoj karijeri radio je u Superior Court of San Francisco 1982 – 1988, Associate Justice Pro Tem, California Supreme Court and the First District Court of Appeal, 1984, Municipal Court of San Francisco, 1978-1982, Chief Assistant District Attorney of San Francisco, 1976-1978. Daniel Weinstein ima i privatnu praksu u okviru specijalizacije za sudske postupke u saveznim slučajevima u trajanju od  sedam godina. Jedan je od osnivača CASA (Class Action Settlement Administration), kao i JAMS-a, najvećeg pružaoca usluga medijacije i arbitraže u Sjedinjenim Američkim Državama i u svetu. Posredovao je u multimilonerskim sporovima, te je i dizajnirao inovativne procese prilagođene osetljivim i kompleksnim predmetima. Sudija Weinstein je autor brojnih publikacija u oblasti medijacije u višestranačkim sporovima. 2014. godine od strane Cardozo Journal of Conflict Resolution dodeljena mu je prestižna nagrada „Internation Advocate for Peace“ i mnoge druge prestižne nagrade.

Ellen S. Bass

Ellen Bass je advokat, medijator i izvršni direktor Weinstein International Foundation. Ellen Bass kao iskusni lider, uspešno je upravljala 2009. godine dinamičnom međunarodnom mrežom uspešnih orofesionalaca u rešavanju sporova iz različitih zemalja. Pre nego što je postala izvršni direktor Weinstein International Foundation, radila je kao asistent kod Edwards-a, gde je stekla široko znanje o koordinaciji, dizajniranju i rešavanju kompleksnih višestranačkih međunarodnih sporova. Weinstein International Foundation je osnovana od strane pionira u medijaciji sudije u penziji Daniel Weinstein i advokata usmerenih na međunarodne sporove. Fondacija ima za cilj da proširi dostignuća i uticaj međunarodnih saradnika u okviru JAMS-international, kako bi promovisali medijaciju i obučavali zajednice da se bore protiv lokalnih, regionalnih i prekograničnih nekomercionalnih sporova u javnom interesu.

Leonardo D’Urso

Leonardo D’Urso je izvršni direktor i suosnivač ADR Centra iz Rima. Od 1998. godine sa velikim uspehom rešio više od 800 nacionalnih međunarodnih složenih građanskih i privrednih sporova. Poseduje razvijene pregovaračke sposobnosti, te je kao profesionalni pregovarač radio sa brojnim univerzitetima, privrednim komorama, javnim organizacijama i multinacionalnim korporacijama. Kao trener veština pregovaranja držao je obuke advokatima iz celog sveta. Radio je kao ekspert za različite međunarodne projekte u oblasti ADR-a u Evropi, Aziji, Africi i Centralnoj Americi. Nedavno je angažovan kao senior ekspert za ADR u projektu koji ima za ciljpodršku Vrhovnom kasacionom sudu na uvođenju medijacije u sudove u Republici Srbiji. Leonardo D’Urso je autor nekoliko publikacija o pregovaranju i medijaciji.

dr Srđan Šimac

Dr Srđan Šimac je sudija Vrhovnog trgovačkog suda Republike Hrvatske, a od 2010. godine je i rukovodilac sudske službe za medijaciju i predsednik Hrvatske udruge za Mirenje. Sudija Šimac je ekspert za rešavanje sporova u oblasti privrede. Posredovao je u preko 350 predmeta, uključujući i brojne kompleksne, višestranačke međunarodne sporove. Nakon višegodišnjeg iskustva kao medijator, aktivno radi i kao trener medijatora, i edukator na nacionalnom i međunarodnom nivou. Aktivni je medijator na listi Center for Effective Dispute Resolution (UK) i arbitar Stalnog arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore.

 

Blažo Nedić

Blažo Nedić je advokat, medijator, trener i međunarodni konsultant u oblasti medijacije i vladavine prava. Predsednik je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Regionalni medijator Svetske banke za ECA region. Kao medijator licenciran od strane ministarstva pravde Republike Srbije i nalazi se na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Bio je član radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu novog zakona o medijaciji i zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Trenutno radi kao ekspert za medijaciju i ADR na EU Projektu „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu Srbije“. 2018. godine završio je Master studije u oblasti medijacije i rešavanja sporova  na Pepperdine University School of Law, Kalifornija. Bio je član pravnog tima Baker Hughes – General Electric Company, radi rešavanja četri kompleksa međunarodna privredna spora putem pregovaranja, medijacije i arbitraže.