Sudske takse odlaze u prošlost ako se spor reši medijacijom!

 

Blažo Nedić, medijator i advokat, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije je kao gost Jutarnjeg programa na RTS-u dao svoje mišljenje o medijaciji, kao i o novinama koje je doneo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine.

Prevashodno, medijacija je vansudski način rešavanja sporova u kojem strane nastoje da dobrovoljno reše sporni odnos uz pomoć jednog ili više medijatora, putem pregovaranja. Medijacija se primenjuje u svim spornim odnosima u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog postupka.

Ono što je novina, a tiče se medijacije jeste što od 1.januara 2019. godine stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji biće oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, što su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Osnovni razlozi za ove izmene i dopune Zakona o sudskim taksama leži u tome što je upravo medijacija jeftiniji, efikasniji način rešavanja spora i pronalaženja rešenja kojim će i jedna i druga strana u sporu biti zadovoljne iz razloga što u zemljama u kojima se primenjuje čak u 90% slučajeva donosi rešenja zadovoljavajuća za obe strane. Takođe, ovako zakonsko rešenje doprinosi rasterećenju sudova od velikog broja predmeta, naročito onih koji su mnogobrojni i nepotrebno opterećuju kapacitete sudova. Donošenje ovog Zakona znači da će sudske takse za postupak biti obrisani bez obzira što su stranke već pokrenule spor, ako se odluče za mirno rešavanje sporova.

Nedić je naveo i neke efekte izmena i dopuna Zakona o sudskim taksama, ali i prednosti medijacije kao načina rešavanja spora

Medijacija je daleko jeftinija, daleko efikasnija, samim tim što se rešava u roku od dva do maksimalno tri meseca, skraćuje se sudski postupak i što je najvažnije izbegava se žalba, izbegava se prinudno izvršenje i strane u sukobu po pravilu, nakom medijacije uspevaju da nastave i unaprede neki svoj odnos –  što je najveća prednost medijacije “ kaže Nedić i dodaje da novine sadržane u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama „ ukoliko se stranke u sporu dogovore, ukoliko postignu sporazum, neće morati da plate nikakvu sudsku taksu .

Ovim povodom oglasila se i Privredna komora Srbije navodeći da je posvećena razvoju i unapređenju medijacije jer je mirno rešavanje sporova efikasno i korisno i za poslovnu zajednicu i za državu.

Izmene i dopune Zakona o sudskim taksama uticaće kako na pravna lica, tako i na fizička lica koja su stranke u postupku. Naime, rešavanjem sporova medijacijom, privrednicima je omogućeno brže ostvarenje prava i poslovnih interesa, bez vođenja dugotrajnih, neizvesnih i skupih sudskih postupaka, a isti efekat ovih izmena reflektuje se i na fizička lica iz razloga što „ običan spor oko međa “ može trajati godinama.  Upravo se ovim izmenama odlaže naplata sudske takse kako bi se strankama ostavila mogućnost da i po pokretanju sudskog postupka još jednom dodatno razmotre mirno rešavanje nastalog spora.

Izvor: RTS i politika.rs