Centar za posredovanje Crne Gore beleži napredak u odnosu na 2017. godinu

 

Medijacija je postupak koji ima velike prednosti, čak  mnogo veće u odnosu na sudski postupak, ali nažalost većina ljudi nije dovoljno informisana o tome. Medijacija je privatan postupak u kome je isključena javnost. Zakonom o posredovanju propisano je da se u postupku posredovanja mogu rešavati sporovi iz porodičnih, privrednih, radnih i drugih imovinsko – pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Međutim, u većem broju zemalja sam postupak posredovanja nije zaživeo. Jedna od tih zemalja je i Crna Gora.

Direktorka Centra za posredovanje Marina Lutovac je za “ Vijesti“ izjavila da je u 2018. godini situacija bila znato bolja u odnosu na 2017. godinu, da je iz suda upućeno čak  200% veći broj predmeta u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, u poslednje vreme je sve veći broj fizičkih i pravnih lica koji se obraćaju Centru za posredovanje radi dobijanja informacija o medijaciji. Lutovac navodi da je najveći broj predmeta bio iz oblasti porodičnog prava, sporova u kojima se država javlja u ulozi tužene, kao i u sporovima male vrednosti , ali i u krivičnim sporovima protiv maloletnih lica. Značajna informacija je i to da je, na osnovu Uredbe Vlade, određeno da medijatoru stranke plaćaju 25 € ako reši spor, a ako ga ne reši sledi mu polovina tog iznosa. U praksi, međutim, većina medijatora, naročito u rešavanju porodičnih sporova, do sada nije naplaćivala svoje usluge, navodi Lutovac.

Posebna pažnja posvećena je krivičnim sprovima u kojima se javljaju maloletnici kao počinioci brojnih krivičnih dela. Lutovac objašnjava da se krivična medijacija sprovodi u slučaju kada javni tužilac proceni da je celishodno izreći maloletniku jednu od deset vaspitnih mera. Vaspitna mera se može izreći maloletniku za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina, ukoliko postoji osnovana sumnja da je maloletnih izvršio krivično delo. Cilj krivične medijacije jeste nepokretanje krivičnog postupka prema maloletnom licu.

Što se tiče budžeta kojim raspolaže Centar za posredovanje Crne Gore,  iznosio je 140.000 € prošle godine , dok se u ovoj godini očekuje veći iznos. Direktorka Centra za posredovanje navodi da nije zadovoljna u potpunosti postignutim uspehom medijacije, ali da očekuje i znatan napredak na ovim poljima obzirom na to da je Ministarstvo Pravde u decembru 2018. godine započelo rad na donošenju Zakona o alternativnom rešavanju sporova. Veliku pomoć i podršku pruža Vlada Crne Gore, Ministarstvo Pravde, Vrhovni sud Crne gore, kao i svi zaposleni u Centru za posredovanje.

Izvor: Vijesti