Grad na Begeju za medijaciju!

Podrška medijaciji je prioritet u povećanju efikasnosti pravosudnog sistema u Srbiji. Pravosuđe u gradu na Begeju nije izuzetak. Ipak, posredovanje kao način mirnog rešavanja spora, pored svih prednosti, u Zrenjaninu nikako da zaživi. Štaviše,  2009. godine, projekat koji su organizovali i finansirali strani donatori je doživeo potpuni fijasko.

Naime, kanadska Vlada je sa 80.000 $ pomogla osnivanje Centra za medijaciju u zrenjaninskoj Palati pravde. Opremljene su odgovarajuće čekaonice, kancelarija za tehničku dokumentaciju i prostorija za medijaciju, sa okruglim stolom kao simbolom ravnopravnosti učesnika. Prve licence za pregovarače dobile su tek penzionisane sudije, ali za dve godine trajanja projekta, nijedan slučaj nije ušao u postupak mirenja.

Izražavajući žaljenje što medijacija ne uspeva da zaživi, čelni ljudi sudova u Zrenjaninu organizovali su promociju medijacije kroz improvizovani postupak, sa jasno podeljenim ulogama učesnika. Kroz razumljiv postupak, sudijski pripravnici dočarali su prisutnima način kako se dolazi do pozitivnog ishoda.

Spremni smo da krenemo u projekat njenog osnaživanja, što smo kao prioritet istakli u godišnjem rasporedu poslova za 2018. Već u januaru 2018. otvorićemo info-pult na ulazu u Palatu pravde, obnoviti registar i licence medijatorima. Sala za medijaciju takođe je spremna, a osim naših sudija koje mogu da posreduju u porodičnim, radnim i imovinskim sporovima, očekujem da nam se pridruže i kolege iz Privrednog suda, koje mogu da obavljaju medijaciju iz svoje oblasti – kaže, za „Novosti“, Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu, ističući u svemu i značaj medijske podrške.

Izvor: Novosti.rs