Medijacija u Narodnoj skupštini – BEKOP

Prascevic Scepan - BEKOPBeogradska koferencija pravnika (BEKOP) je održana od 15. do 17. aprila u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. BEKOP je prva stalna koferencija pravnika sa ciljem da mladim pravnicima približi iskustva iz prakse. Brojni kvalitetni izlagači učinili su da mladi pravnici izađu bogatiji za nova iskustva iz prakse advokature, javnogbeležništva, izvršenja, arbitraže ali i medijacije.

Trećeg dana BEKOP-a održano je predavanje Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, čiji je izlagač bio advokat i medijator Blažo Nedić. Mladi pravnici su imali priliku da se upoznaju sa nekim novim institutom rešavanja sporova u Srbiji. I ako nije nov za moderan svet, pa ne ni tako nov za Srbiju, do sada  nije iskorišćen njen potencijal. Sama činjenica da  je kroz instant anketu pred okupljenim studentima, samo 5 % prisutnih čulo po nešto o medijaciji i imalo nekakvo iskustvo, govori u prilog goreizloženoj tvrdnji.

Gospodin Nedić je studentima prezentovao medijaciju kroz vrlo zanimljiv i interaktivan primer. Na video-bimu, prikazana je slika devojke… ili straije žene?! Dok su se studenti međusobno preispitivali šta predstavlja misteriozna dama sa slike, sam eksperiment je uspeo. Cilj je bio da se pokaže da svaka osoba ima svoju precepciju slike, te da isto tako svaka osoba ima svoju percepciju pravde. Zato stranke u postupku medijacije znaju mnogo bolje, nego i najpravičniji sudija, šta je za njih najbolje.

Pravnici- BEKOPTakođe, Nedić je naglasio veliku ulogu advokata u postupku medijacije, te istakao već legendarnu šalu američkih advokata na početku implementacije medijacije u USA, koji su Alternative Dispute Resolution  (ADR) prevodili kao „Alarmantan pad prihoda“(ADR). Ipak, empirijski možemo uočiti, da je danas advokatura kao profesija, nikad jača u Sjedinjenim Američkim Državama.

Opšti utisak predstavnika sajta medijator.com koji su bili posetioci prvog BEKOP-a, da je Konferencija ispunila svoja očekivanja, te da su studenti uz brojne kvalitetne paneliste, advokata Borivoja Borovića, advokata Gorana Petronijevića, predsednice Komore izvršitelja Aleksandre Trešnjev i drugih, izašli bogatiji za nova iskustva iz pravne struke.