MEDIJACIJA i ADVOKATURA – uloga advokata u medijaciji

Advokatska komora Vojvodine, Partneri za demokratske promene Srbija i Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji održali tribinu s temom: „MEDIJACIJA i ADVOKATURA – uloga advokata u medijaciji “.

Cilj tribine je da se učesnici upoznaju sa osnovnim načelima i pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, kao i sa ulogom advokata u medijaciji i uticajem medijacije na advokatsku praksu. Tribina „MEDIJACIJA i ADVOKATURA – uloga advokata u medijaciji“ je pokrila, između ostalog i sledeće teme: pojam i osnovna načela medijacije, pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji, odnos medijacije i sudskog postupka, uloga medijatora i odnos advokature i medijacije. Tribina je održana: 09. maja (sreda) 2018. godine, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I.

Predavači: Blažo Nedić, advokat u Beogradu, regionalni medijator Svetske banke Biljana Bjeletić, advokat u Pančevu, medijator