mr Neda Jelić

Poslednji komentari

mr Neda Jelić

mr Neda Jelić

Rođena u Beogradu. Završila XIII beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine, položila  pravosudni ispit 1987. godine, a 1996. godine magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer međunarodno privredno pravo gde je odbranila magistarsku tezu na temu „Viša sila i slučaj u prevozu robe železnicom“ i time stekla akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

Ima preko 30 godina radnog staža u „Železnici Srbije“. U svom bogatom radnom iskustvu Neda Jelić je obavljala poslove načelnika odeljenja za imovinsko pravnu zaštitu u Sektoru za pravne poslove, zamenika direktora Centra za unutrašnju kontrolu „Železnice Srbije“, zamenika direktora u Sektoru za popis imovine, pomoćnika direktora Sektora za unutrašnju kontrolu, savetnika direktora Sektora za pravne poslove,  glavnog kordinatora za zastupanje u Sektoru za pravne poslove, rukovodioca projekta od posebnog značaja za železnicu u Sektoru za odbrambene pripreme i zaštitu, kao i druge složene pravne poslove sa osnovnim opredeljenjem poštovanja načela pravičnosti i zakonitosti.  Zbog svog stručnog znanja i iskustva bila je angažovana i kao pravni konsultant u Železničkoj stambenoj zadruzi „15. april Beograd“, u Preduzeću za međunarodnu i unutrašnju špediciju „Feršped Beograd“, i Fabrici saobraćajne opreme „Faso Beograd“ i dr. Sa položenim pravosudnim ispitom veći deo svog radnog veka Neda Jelić je zastupala „Železnicu Srbije“ pred sudovima i drugim državnim organima.

Od januara 2017. godine obavlja poslove direktora u Centru za unutrašnju kontrolu u „Infrastrukturi železnice Srbije“ a.d. Od decembra 2015. godine Neda Jelić je ovlašćeno lice za uzbunjivanje u Infrastrukturi Železnica Srbije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti uzbunjivača, kao i ovlašćeno lice za zaštitu podataka ličnosti shodno Zakonu o zaštiti podataka ličnosti u „Infrastrukturi železnice Srbije“ a.d.

Osnovnu obuku za posrednike u rešavanju sporova (medijatore), po važećem Zakonu iz 2015. godine, stiče kod akreditovane organizacije Partneri za demokratske promene Srbija. Rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije broj 740-09-732/2015-22, stiče Dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova.

Neda Jelić je od decembra 2015. godine i specijalizovani medijator za slučajeve zlostavljanja na radu – mobinga. 

Od februara 2016. godine postavljena je na internu listu posrednika (medijatora) pri Infrastrukturi Železnice Srbije, gde će sprovoditi medijaciju među zaposlenima.

Rešenjem 011-00-00610/2016-11 od 21.12.2016. godine Neda Jelić je ovlašćeni medijator za potrošačke sporove.

Radno vreme

Ponedeljak: 17:00  – 21:00 PM
Utorak:       17:00  – 21:00 PM
Sreda:         17:00  – 21:00 PM
Četvrtak:    17:00  – 21:00 PM
Petak:         17:00  – 21:00 PM
Subota:       10:00  – 14:00 PM
Nedelja:       ne radi

neda.jelic@medijator.com

Povezani članovi