Aleksandar Mojašević

Aleksandar Mojašević

in Portfolio

Aleksandar Mojašević Aleksandar Mojašević, doktor pravno-ekonomskih nauka, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a magistrirao i doktorirao sa […]

Pročitaj više
Vesna Gojković

Vesna Gojković

in Portfolio

Vesna Gojković Vesna Gojković je rođena u Beogradu, gde je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila pravosudni […]

Pročitaj više
dr Miroslav Radenković

dr Miroslav Radenković   Rođen 1968. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u […]

Pročitaj više
Dragoslav Pantić

Dragoslav Pantić

in Portfolio

Dragoslav Pantić   target=“_blank“][/vc_column_inner][/vc_rw_inner][/vc_tb][vc_tb title=

Pročitaj više
mr Neda Jelić

mr Neda Jelić

in Portfolio

mr Neda Jelić Rođena u Beogradu. Završila XIII beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine, […]

Pročitaj više
Gorazd Đurović

Gorazd Đurović

in Portfolio

  Gorazd Đurović Srednje obrazovanje stekao u V beogradskoj gimnaziji. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 2017. stiče zvanje […]

Pročitaj više