Grad Zagreb je 22.10.2016. godine bio domaćin medijatorima sa prostora Jugoistočne Evrope koji su se okupili na 1. međunarodnoj konferenciji medijatora JIE u organizaciji Centra za mirenje – Medijator. Predavači iz Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, i Hrvatske, razmenili su svoja znanja i iskustva te doprineli zajedničkom unapređenju medijacijske prakse.

Nakon predavanja održan je Okrugli sto u kome se diskutovalo o mogućnostima  i daljem unapređenju međunarodne saradnje medijatora.

Opšti utisak predsednika udruženja PURS, koji je bio jedan od predavača iz Srbije, je da je Konferencija bila uspešna, i da je ispunila svoj cilj i očekivanja. Hvala Gradonačelniku Zagreba, Udruzi „Hrvatska pomaže“, kolegi Šoli, i svima koji su nas ugostili.

Radujemo se 2. međunarodnoj konferenciji medijatora JIE.