Rado Pejić

Poslednji komentari

  • Булатовић on Webinar: Advokati u medijaciji 25.06.2020.: “Моје искуство није тако очаравајуће као госпођи из претходног коментара. Наш медијатор чини се није имао много искуства, деловао је…јун 27, 15:34
  • Jelisaveta P. on Webinar: Advokati u medijaciji 25.06.2020.: “Veliki pozdrav svim govornicima. Ja bih podelila svoje lično iskustvo. Moj advokat mi je pre godinu dana ponudio da medijacijom…јун 27, 12:13
  • Gorazd on Međunarodni seminar o medijaciji 03.11.2019.: “Dobro nam došli :)окт 27, 20:03
  • Колега из Сев. Македоније on Međunarodni seminar o medijaciji 03.11.2019.: “Браво! Поздрав за колегу Вучева!окт 27, 12:17
  • Gorazd on Tarifa medijatora – Srbija: “Poštovana Danela, Pravilnik konkretno nije regulisao (preporučio) tarifu za neprocenjive porodične sporove, te će tarifa biti različita od medijatora…сеп 17, 13:40
Rado Pejić

Rado Pejić

Po zanimanju diplomirani pravnik sa 35 godina radnog iskustva u struci u privrednim društvima i organima uprave.  Rado Pejić je završio Pravni fakultet i dvogodišnji poslijediplomski znanstveni studij „Bosna i Hercegovina i europsko pravo“ na pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od 01.03.2003. godine do 10.03.2007. godine obavljao funkciju ministra pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona  i učestvovao u provedbi reformi u sektoru pravde Bosne i Hercegovine u oblasti pravosuđa.

Medijacijom se aktivno bavi od 2007. godine. Upisan je u registar medijatora u Bosni i Hercegovini pri Udruženju / Udruzi medijatora u Bosni i Hercegovini Rješenjem broj: 15/07 od 24.03.2007. godine.

Rado Pejić pripada prvoj generaciji medijatora u Bosni i Hercegovini.

Završio treninge za obuku medijatora,  treninge za vođenje medijacije, trening za medijaciju u porodičnim i krivičnim predmetima koji uključuju i djecu i certificirani medijator na poslovima prijestupništva mladih i krivično – pravne zaštite djece i maloljetnika u BiH.

U medijatorskoj praksi uspješno je obavio znatan broj medijacija, a kao medijator posredovao u medijacijama prije i u toku pokretanja sudskih postupaka u privrednim, individualnim i radnim sporovima između zaposlenika i poslodavaca u privrednim društvima. Pruža pravnu pomoć pojedincima i pravnim osobama u postupku medijacije.

Djelokrug rada: privredni i radni sporovi, sporovi za naknadu štete i bračni sporovi u podjeli bračne stečevine.

Od 01.03.2008. godine Rado Pejić je osnivač i direktor „Centra za pravna istraživanja i ljudska prava“ Tuzla.

Centar se bavi pravnim istraživanjima tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini i praktičnom primjenom i promocijom medijacije u BiH, kao i promocijom drugih oblika alternativnog načina rješavanja sporova.

Putem Centra, kao direktor, voditelj i medijator realizirao nekoliko projekata iz oblasti medijacije.

Ured Tuzla pruža usluge na B/H/S ( bosanski/hrvatski/srpski) jeziku i engleskom jeziku.

 

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 4.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 4.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 4.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM –4.00 PM
Petak: 9.00 AM – 4.00 PM
Subota: ne radi
Nedelja: ne radi

+387(0)63996297

fiduciabih@gmail.com

Povezani članovi