Medijacija na RTS

„Ko je pomerao među i ko je kome uzeo deo imanja, viševekovni problem na ovim prostorima može se rešavati mirno, van sudnice i u dobroj atmosferi“. Ovako je počeo prilog o medijaciji na Javnom servisu Radio-televizija Srbije. Kao govornici u prilogu su  medijatori Blažo Nedić i Dragana Ćuk Milankov.

Medijacija na RTS Blažo NedićGospodin Nedić ističe da je pitanje da li je strana koja je dobila u sudnici stvarno i pobednik, jer bi u medijaciji postigli sporazum kakav njima odgovara.

Lica koja mogu biti medijatori su lica sa fakultetom a među njima su najčešće advokati, psiholozi i socijalni radnici. Vrše se stalne obuke o upravljanju sukobima i veštini komunikacije.

Dragana Ćuk Milankov bliže pojašnjava ulogu medijatora. Medijator se izmešta u njihovu poziciju i nastoji da im stavi do znanja da  razume njihovu poziciju i njihov način razmišljanja. Zatim, on ih usmerava da o problemu razmišljaju na drugi način.

Zakon predviđa da je najniža tarifa 7.500 dinara, ali u udruženju navode da u 80 odsto slučajeva medijatori rade bez naknade. Radni sporovi se naplaćuju u proseku oko 13.000 dinara, a privredni u zavisnosti od vrednosti spora. Tako recimo za rešavanje spora vrednosti 100.000 evra u sudu bi se za troškove advokata i sudske takse moralo izdvojiti oko 10.000 evra, kod medijatora gotovo deset puta manje. Troškove medijacije dele sve strane u postupku.

Dragana Cuk Milankov RTSPrednost medijacije je da se rešava na jednom do dva sastanka i iz tog razloga je medijacija mnogo efikasnija i jeftinija od sudskog spora. Takođe, naglašava Nedić, medijacija pomaže stranama u sukobu da poprave svoje narušene odnose. Sporazumi postignuti u medijaciji dobrovoljno se izvršavaju u preko 99 odsto slučajeva.

Spisak licenciranih medijatora nalazi se na sajtu Ministarstva pravde, a građani sami biraju koji će im medijator pomoći da reše spor. Medijacija se bazira na dobrovoljnosti stranaka, i ako nisu zadvoljne kako rešavanje spora teče, u svakom trenutku mogu napustiti postupak i rešenje potražiti na sudu.

Prilog možete pogledati na Medijacija na RTS