Ministar Selaković podržao medijaciju

 

Na predstavljanju Sive knjige NALED-a, ministar pravde  naveo je da je upravo čitajući tu knjigu video da postoji puno pritužbi na sistem sudskih taksi i ukazao da je medijacija neretko čak dvostruko jeftinija od sudskog spora.

„Sudski spor je skup sport“, istakao je ministar Selaković, ukazujući da je tako u svakoj uređenoj državi u svetu.

Ministar SelakovićPrema njegovim rečima, za razliku od starog Zakona o medijaciji, danas sporazum o rešavanju spora putem posredovanja ima izvršni naslov i preko sistema izvršenja koji se promoviše preko novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), biće značajno lakše izvršiti takvu ispravu.

Ministar Selaković apelovao je na sprske privrednike da prilikom rešavanja svojih sporova što više koriste medijaciju, odnosno posredovanje, jer će kako je naveo, na taj način izbeći sudski postupak, visoke troškove i dugo čekanje na presudu.

Više o tome na:

Ministar Selaković pozvao privrednike da koriste medijaciju.