Advokatska akademija – Medijacija

 

U prostorijama Advokatske akademije u Beogradu, 28.01.2016. godine, održala se radionica pod nazivom“Medijacija i advokatura – uloga advokata u medijaciji“. Ova interaktivna radionica imala je za cilj da upozna advokate i advokatske pripravnike sa osnovnim načelima i pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji. Takođe, bliže upućivanje učesnika i o izuzetnom značaju uloge advokata u postupku medijacije. Predavač je bio advokat i medijator Blažo Nedić.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

  • Pojam i osnovna načela medijacije
  • Pravni okvir za primenu medijacije
  • Odnos medijacije i sudskog postupka
  • Uloga medijatora
  • Uloga advokata kao punomoćnika u postupku medijacije
  • Odnos medijacije i advokature

advokatska akademija - medijacijaPuna sala Advokatske akademije i interaktivno učestvovanje advokata i advokatskih pripravnika, daje jasnu poruku da su advokati osobito zainteresovani za ovu temu. Jedna od najznačajnijih pitanja i jedna od najvećih zabluda: „Da li će medijacija uticati na profit advokata?“, je stiče se utisak, jednostavno osporena sa – da li su advokati u drugim zemljama gde je medijacija zastupljena ostali gladni?. Medijaciju nije moguće efikasno sprovesti bez uloge advokata, najpre kao pravnog savetnika svoje stranke, ali i stručnog lica, koje pravno uokviruje sačinjeni sporazum. Advokati i advokatski pripravnici su sada sagledali medijaciju iz pravog ugla, te sveopšti utisak predstavnika sajta medijator.com, u razgovoru sa prisutnima, je pozitivno zaprepašćenje i oduševljenje. Naime, konstatovano je da je neobaveštenost glavni krivac ranijeg otpora nekih struka prema medijaciji, ali i optimistična ocena da se to promenilo i da je medijacija ako ne već sadašnjost, onda vrlo bliska budućnost.

Iako će advokati najviše biti angažovani kao punomoćnici svojih klijenata u medijaciji, treba napomenuti da se razmišlja i o organizovanju liste advokata-medijatora pri Advokatskim komorama u Srbiji, gde bi te institucije uzele značajnu ulogu u sistemu primene medijacije u Srbiji.

Nakon održane radionice, učesnici su uz posluženje i druženje, razmenili iskustva i kontakte.

Advokatska akademija, Dečanska 13, VI sprat, 28.01.2016.