Forum za diplomatiju i međunarodne odnose

i

medijacija

Forum za diplomatiju i međunarodne odnose je osnovan 06.02.2014. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu od strane prof. Bojana Milisavljevića sa katedre za Međunarodno javno pravo i studenta Pravnog fakulteta Marka Antića kao mlađeg koordinatora projekta. Cilj Foruma je da se studentima pruže osnovna teorijska ali i praktična znanja iz oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa, čiji je značajan doprinos pružio i prof. Branko Rakić kao profesor iz Međunarodnih odnosa i Prava evropskih integracija. Veliki broj predavača, trenera praktičnih veština ali i ambasadora, obeležilo je rad Foruma i prve generacije polaznika kojih je bezmalo, preko 40, primilo svoje setrifikate. Obuka traje dva semestra sa obaveznim dvočasovnim prisustvom od 2 puta nedeljno.

Praktična nastava je ideja vodilja ovog projekta, pa su studenti imali priliku da budu gosti brojnih ambasada ( Venecuele, Rumunije, Italije… ). Takođe, studenti su imali priliku i da razgovaraju sa brojnim značajnim ličnostima iz sveta diplomatije, Majklom Deventportom, Đuzepe Mancom, ali i Vukom Jeremićem na čiju promociju časopisa Horizons su bili pozvani kao gosti. Brojni polaznici su imali priliku i da upoznaju Džefrija Saksa, i dobiju knjigu u izdanju CIRSD-a „Doba održivog razvoja“ čiji je autor. Brojna predavanja sadašnjih i bivših ambasadora, predavača sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu , CIRSD-a dali su širinu znanja koje studenti u redovnim aktivnostima ne mogu da spoznaju. Nemerljivi su brojni treninzi i praktične obuke u vidu debatnih veština, veština pregovaranja i komunikacije, veština retorike i medijacije.

Forum za diplomatiju i međunarodne odnose blisko sarađuje sa Pravnom klinikom za medijaciju, čiji su svršeni polaznici Foruma danas članovi Klinike ali i  značajan broj članova Klinike su danas novi polaznici Foruma.

Forum za diplomatiju i međunarodne odnose- Dacic-OEBSForum za diplomatiju i međunarodne odnose je vrlo posvećen medijaciji kao alternativnom rešavanju sudskih sporova i sukoba. U političkim odnosima sukobi su sastavni deo ali se  danas ti sukobi znatno manje rešavaju vojnim intervencijama, ili se pak stvara takav privid, a težište se  stavlja na pregovore. Koliko je medijacija značajna u tom pogledu govori i predsedavanje Srbije OEBS-om, koja srž svog predsedavanja bazira  na njenoj ulozi kao  nepristrasnog posrednika, medijatora, u Ukrajnskoj krizi. Više puta je o tome govorio predsedavajući i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, nazivajući Srbiju medijatorom Ukrajnske krize. To govori u prilog da su diplomatija i medijacija u čvrstoj vezi, i da medijacija nema samo uticaj na pravosudni sistem jedne zemlje i njenog rasterećenja već i na globalne sukobe sa globalnim uticajem.

Forum za diplomatiju i međunarodne odnose je to prepoznao i uvrstio medijaciju u sastavni deo svog dvosemestralnog programa.

Priredio:

Gorazd Đurović

medijator.com