Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je medijator.com jači za novi domen u svom sistemu, „medijacija.eu„. Uvažavajući činjenicu da sve zemlje regiona idu putem evropskih integracija, odlučili smo se da sledeći domen bude sa prefiksom „.EU“.

Takođe, i na ovom domenu biće regionalni sajt koji će biti motor medijacije na ovim prostorima.

Podsećamo vas da Servis poseduje sledeće domene: medijator.com, medijatori.com i medijacija.eu. Trenutno, svi oni vode ka matičnom sajtu.

Sa poštovanjem,

medijator.com