Dodatna obuka za medijatore u aprilu

Ovladavanje naprednim

tehnikama i veštinama medijacije

25. i 26. marta i 1. i 2. aprila 2015.

Hrvastska udruga za mirenje organizuje dodantnu obuku za  medijatore. Ova obuka je namenjena svim medijatorima koji su pohađali osnovnu obuku za medijatore u trajanju od najmanje 40 sati.

Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (Narodne novine broj 59/11), dodatna obuka za izmiritelje u trajanju od ukupno 20 sati svake dvije godine, obvezna je za izmiritelje registirane pri Registru izmiritelja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Članak 7.

Dopuna upisa

(1) Registrirani izmiritelj dužan je svake dvije godine, računajući od datuma upisa u Registar, dostaviti certifikat akreditirane institucije za mirenje o provedenoj dopunskoj obuci u skladu s ovim Pravilnikom.

Dodatnu, dopunsku ili naprednu obuka za izmiritelje, provodi Hrvatska udruga za mirenje, institucija za mirenje akreditirana za edukaciju izmiritelja od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Ova obuka predstavlja korak dalje u obuci izmiritelja, u odnosu na znanja i vještine koje su obrađivane u osnovnoj obuci i ujedno, omogućuje osvježenje znanja i izmiriteljima koji već imaju iskustva u mirenju. Uvjereni smo da će dodatna obuka za izmiritelje doprinijeti uvećanju znanja i vještina koje već posjedujete i dodatno vam pomoći kako u vašem svakodnevnom životu tako i u obavljanju redovnih radnih zadaća na vašim radnim  mjestima. Učinit ćemo sve da  opravdamo i ponovno potvrdimo pozitivna iskustva i ocjene, koje su nam dali polaznici naših osnovnih obuka za izmiritelje.

Pridružite nam se i Vi!

S obzirom na veliki interes medijatora za praktičnim delom obuke, obuka će se fokusirati na praktične   veštine i tehnike medijacije

Dodatna obuka se održava u Zagrebu u prostorijama HUM-a, Teslina 1, u  terminima:

–         1. dan, sreda 25. marta 2015. od 15,00 do 20,00 sati
–         2. dan, četvrtak 26. marta 2015. od   15.00 do 20,00 sati
–         3. dan, sreda 1. aprila 2015. od 15,00 do 20,00 sati
–         4. dan, četvrtak 2. aprila 2015. od   15,00 do 20,00 sati

PROGRAM: Dodatna obuka za medijatore trajće ukupno 20 sati, svakog dana po pet sati. Sastoji se teoretskog i praktičnog dela.

Za vreme obuke biće primenjene različite nastavne metode:

  • predavanja
  • rasprave i debate
  • igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija
  • analiza igranja uloga
  • radionice
  • igre grupne dinamike
  • razmjena stručnih pogleda i iskustava
  • evaluacija obuke

Kroz interaktivno i iskustveno učenje, vežbaće se ovladavanje novim i starim tehnikama i veštinama pregovaranja i medijacije.

Svaki medijator na kraju obuke, izdaće će se sertifikat o završenoj dodatnoj obuci. Polaznici koji zbog razloga koje nisu mogli predvieti, ne uspeu prisustvovati na sva 4 dana dodatne obuke, u sertifikat će se uneti broj sati koji su pohađali.

Svi polaznici koji su se registrovali kao medijatori, mogu Registru izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, prijaviti dovršetak dodatne obuke.

PREDAVAČI: Predavači su najiskusniji hrvatski medijatori i treneri za medijatore.

PRIJAVA: Svi zainteresirani za pohađanje dodatne obuke za medijatore trebaju:

1.  ispuniti prijavu (u prilogu ovog poziva),

2.  uplatiti iznos cene obuke.

Grupa od  15  do najviše 24 polaznika, formiraće se prema redosledu izvršenih uplata cene dodatne obuke. Za sve one koji uplate cenu obuke nakon što je to već učinio broj polaznika predviđenih za konkretnu grupu, formiraće se nova grupa i odrediti novi termin obuke, o čemu će svi na koje se odnosi, biti pravodobno i obaviješteni.

S poštovanjem te uz topli izmiriteljski pozdrav,

Tajnica HUM-a:
Eva Kraljević
Kontakt podaci:

Teslina 1, 10 000 Zagreb
Tel: 4811 283
hum.mirenje@gmail.com