Federalni servis za medijaciju i mirenje (US Amerika)

 

Federalni servis za medijaciju i mirenje (FMCS) je nezavisna agencija Vlade Sjedinjenih Američkih država, osnovana 1947. godine, koja  nudi posredničke usluge privredi, društvu i vladinim agencijama u svetu. Jedan od njegovih najčešćih zadataka je posredovanje u radnim sporovima širom Amerike. Sedište se nalazi u Vašingtonu, a njeni zaposleni su sačinjeni od velikog broja sertifikovanih posrednika. Federalni servis za medijaciju i mirenje je nastao donošenjem takozvanog Taft – Hartli zakona 1947. godine zamenjujući  dotadašnju Službu  za mirenje Sjedinjenih Američkih država koja je radila u okviru Odeljenja za rad. FMCS  je nudio svoje usluge i u sporovima koji se tiču međunarodne trgovine gde obe strane predlažu izmenu ili raskid postojećeg ugovora, ali pod uslovom da bude obavešten u roku od 30 dana pre isteka ugovora.

Osnivanje i prvi direktor

Sedmog avgusta 1947. godine, predsednik Amerike Hari S. Truman imenovao je Sajrus S. Činga za prvog direktora Federalnog servisa za medijaciju i mirenje.

Cyrus_ChingČing je bio član Nacionalnog odbora rada u ratu do 1943. godine, čiji je zadatak bio da arbitrira sporove između radnika i poslodavaca , kako bi se osigurao rad i produktivnost tokom rata. Takođe, bio je i zaposlen u Američkoj kompaniji za gume od 1919. do 1929. godine na poziciji direktora firme za industrijske poslove i odnose sa javnošću. Čing preuzima dužnost 22. avgusta 1947. godine, kada je i osnovan FMCS na osnovu Taft-Hartli zakona. Nakon razgovora s predsednikom u avgustu, Čing je izjavio da će preuzeti ulogu direktora početkom septembra, po završetku svojih dužnosti u Američkoj kompaniji guma. Čing je tada izjavio i  da će njegova uloga biti da na najvišem nivou izmiri sukobe u radnim sporovima,  kada i gde god se oni dese. Čing je položio zakletvu u kancelariji 5. septembra 1947. godine, pred sudijom Henri Vajt Edgertonuom, a  na svečanosti su prisustvovali Hovard T. Colvin, koji je bio vršilac dužnosti šefa od osnivanja 22. avgusta do Čingovog preuzimanja dužnosti, kao i drugi predstavnici radnika, privrede i Vlade.

Priredio: Gorazd Đurović