Lokalni ombudsman i medijacija

Predsednik NUMS-a g-din Blažo Nedić dao je izjavu za B92 o projekatu „Lokalni ombudsman i medijacija“. Projekat ima za cilј […]

Pročitaj više
Intervju predsednika NUMS-a  18.11.2014.

Intervju predsednika NUMS-a: Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije ( NUMS ) Blažo Nedić, dao je izjavu za Blic 18.11.2014. godine, […]

Pročitaj više
Nacionalno udruženje medijatora Srbije

Nacionalno udruženje medijatora Srbije je nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, koje se osniva sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog […]

Pročitaj više
Pravna klinika za medijaciju

Poštovani, medijator.com je do kraja 2015. godine u službi Pravne klinike za medijaciju pri Pravnom fakultetu u Beogradu. Na sajtu […]

Pročitaj više

Poštovani, prvi servis za medijaciju je u pripremi.

Pročitaj više