Nacionalno udruženje medijatora Srbije je nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, koje se osniva sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog načina rešavanja sukoba i unapređenja uslova za primenu medijacije u svim sferama. Nums radi na profesionalnom razvoju i konstantnom unapređenju znanja i veština svojih članova, kako bi se korisnicima pružile visoko stručne usluge medijacije. Jedan od najvažnijih zadataka Nums-a je podizanje svesti i građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije. Nums će se, radi daljeg razvoja medijacije, povezivati sa sličnim organizacijama u regionu i svetu i put unapređivati medijatorsku praksu u Srbiji kroz razmenu iskustava, prakse i međunarodnih standarda.

Zvanična stranica Udruženja: NUMS.RS