Poštovani,

medijator.com je do kraja 2015. godine u službi Pravne klinike za medijaciju pri Pravnom fakultetu u Beogradu.

Na sajtu je postavljena većina polaznika prve generacije Pravne klinike za medijaciju, koji su izrazili želju da učestvuju u radu sajta. Ovom prilikom im se zahvaljujemo. Pravna klinika za medijaciju će ove godine imati niz aktivnosti. Najpre, kroz praktičnu obuku davati besplatnu pravnu pomoć iz oblasti medijacije, kao i druge aktivnosti u cilju promovisanja Pravne klinike.

Pravna klinika za medijaciju osnovana je 06.10.2014. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu i u do sadašnjem radu polaznici prve generacije uspešno su prošli zvaničnu obuku za medijatore i treninge istaknutih medijatora.