Predsednik NUMS-a g-din Blažo Nedić dao je izjavu za B92 o projekatu „Lokalni ombudsman i medijacija“. Projekat ima za cilј jačanje kapaciteta lokalnih zaštitnika građana Subotice, Bačke Topole, Pančeva, Varčara Voždovca, radi unapređenja zaštite prava građana kroz primenu medijacije, kao bržeg, lakšeg i efikasnijeg načina rešavanja konflikata. Sprovedena je besplatna obuka za 18 polaznika iz navedenih pet lokalnih opština koji će postupati kao medijatori.

Više o tome na: Медијацијом до решења сукоба

Autor:

Gorazd Đurović