Predsednik NUMS-a, g-din Blažo Nedić, dao je izjavu za Novosti o prednostima medijacije i uštedama koje mogu napraviti u pravosudnom sistemu. Po statističkim podacima procenat uspešnosti medijacije premašuje 80%, a može se koristiti u svim onim postupcima gde stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima.

Više o ovome na: Medijatori štede vreme i novac za suđenja

Autor:
Gorazd Đurović