U organizaciji studenske organizacije ELSA, na Pravnom fakultetu u Beogradu 20.12.2016. godine, uspešno je održana konferencija na temu „Koliko znamo o medijaciji?“ Značajna imena iz sveta medijacije upoznali su studente prava i sve zainteresovane o ovom relativno novom pravnom institutu za rešavanje spornih odnosa u Srbiji.

Pun amfiteatar studenata posebno je značajan za medijaciju imajući u vidu napore svih odlučujućih činilaca da se opravda veliki trud i rad koji je uložen do sad. Ovo s toga, što  je Velika Britanija  spremna da pomogne Srbiji u implementaciji medijacije sa oko 4,5 miliona funti, te da je Evropska banka za obnovu i razvoj već učinila prve korake angažujući renomiranu  slovenačku kompaniju – Evropski centar za rešavanje sporova iz Ljubljane (ECDR) za sprovođenje projekta komercijalne medijacije u Srbiji. Ulaganjem u studente, opravdavaju se sve investicije, jer se ulaže u buduće medijatore, pravobranioce, advokate, izvršitelje, notare, sudije i ostale pravne struke koje će u budućnosti biti učesnici u medijaciji. Podrška studenskih organizacija je ulog na duge staze, zato što se studenti upoznaju još u studenskim klupama na novi isntitut koji ne mogu da izučavaju na svom fakultetu. Kao što nam je poznato da često zakoni ne mogu da isprate sve brže društvene promene, isto tako, ni udžbenici i nastavni planovi za Pravne fakultete, ne mogu da isprate značajne promene u pravnom sistemu Srbije u zadnjih par godina, a ovo naročito kada je reč o medijaciji. Zato studenske organizacije dopunjuju rigidan nastavni ex katedra sistem. Posebnu simboliku vidim u tome da je čuveni Amfitetar VIII, poznat kao „Sudnica“, bar na jedan dan bio centar vansudskog rešavanja sporova na Pravnom fakultetu u Beogradu.  – istakao je jedan od učesnika konferencije Gorazd Đurović.

Svi učesnici konferencije, prof. dr Tamara Džamonja, sa fakluteta Političkih nauka, Ljubica Milutinović, sudije Vrhovnog kasacionog suda , mr Ivica Lazović, zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dipl. prav. Gorazd Đurović, predsednika strukovnog udruženja Posrednici u rešavanju sporova, i organizacija ELSA, učinili su veliki doprinos u afirmaciji medijacije među našom budućom intiligencijom.